تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Verida از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۰.۶۰ ت
Jul 18, 2024
$0.029557
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۲۴.۴۶ ت
Jul 17, 2024
$0.029795
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۶۲.۷۸ ت
Jul 17, 2024
$0.030471
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۵۴.۵۳ ت
Jul 17, 2024
$0.030288
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۵۹.۵۱ ت
Jul 17, 2024
$0.030321
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۷۶.۲۷ ت
Jul 16, 2024
$0.030623
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۷۵.۱۰ ت
Jul 16, 2024
$0.032317
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۶۷.۶۵ ت
Jul 16, 2024
$0.034046
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۹۹.۸۵ ت
Jul 16, 2024
$0.037956
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۵۳.۱۷ ت
Jul 15, 2024
$0.038757
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۳۵.۱۲ ت
Jul 15, 2024
$0.041764
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۹۰.۵۰ ت
Jul 15, 2024
$0.042797
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۰۰.۳۵ ت
Jul 15, 2024
$0.042763
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۱۲.۴۸ ت
Jul 14, 2024
$0.042817
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۰۲.۳۴ ت
Jul 14, 2024
$0.042852
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۸۵.۳۷ ت
Jul 14, 2024
$0.042858
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۹۲.۰۹ ت
Jul 14, 2024
$0.042891
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۰۰.۵۱ ت
Jul 13, 2024
$0.042980
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۹۹.۱۲ ت
Jul 13, 2024
$0.043017
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۰۵.۵۷ ت
Jul 13, 2024
$0.043025
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۱۷.۳۲ ت
Jul 13, 2024
$0.043056
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۱۸.۶۰ ت
Jul 12, 2024
$0.043051
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۳۸.۰۵ ت
Jul 12, 2024
$0.043148
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۳۵.۳۶ ت
Jul 12, 2024
$0.043136
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۳۴.۷۸ ت
Jul 12, 2024
$0.043110
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۳۷.۰۷ ت
Jul 11, 2024
$0.043296
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۴۰.۶۷ ت
Jul 11, 2024
$0.043339
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۵۱.۵۵ ت
Jul 11, 2024
$0.043344
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۵۰.۹۹ ت
Jul 11, 2024
$0.043438
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۵۳.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$0.043454
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۶۲.۶۷ ت
Jul 10, 2024
$0.043368
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۴۸.۳۷ ت
Jul 10, 2024
$0.043394
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۷۰.۴۷ ت
Jul 10, 2024
$0.043594
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۸۶.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.043710
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۹۱.۸۴ ت
Jul 09, 2024
$0.043747
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۲۵.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.043933
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۱۵.۰۳ ت
Jul 09, 2024
$0.043895
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۳۰.۳۳ ت
Jul 08, 2024
$0.044133
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۳۳.۹۷ ت
Jul 08, 2024
$0.044106
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۷۰.۱۱ ت
Jul 08, 2024
$0.044480
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۶۰.۹۰ ت
Jul 08, 2024
$0.044475
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۶۰.۱۵ ت
Jul 07, 2024
$0.044471
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۷۳.۱۳ ت
Jul 07, 2024
$0.044479
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۸۱.۱۹ ت
Jul 07, 2024
$0.044443
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۹۷.۳۱ ت
Jul 07, 2024
$0.044536
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۰۴.۰۷ ت
Jul 06, 2024
$0.044537
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۰۶.۸۷ ت
Jul 06, 2024
$0.044602
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۸۳.۴۱ ت
Jul 06, 2024
$0.044799
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۸۶.۳۴ ت
Jul 06, 2024
$0.045016
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۶۸.۴۶ ت
Jul 05, 2024
$0.045059