تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Vention از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000100
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000103
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000106
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000106
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000106
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000107
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000108
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000109
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000109
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۸ ت
Jun 22, 2024
$0.000109
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶.۴۷ ت
Jun 19, 2024
$0.000109
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶.۴۰ ت
Jun 16, 2024
$0.000109
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶.۵۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000111
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶.۶۴ ت
Jun 10, 2024
$0.000112
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶.۶۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000113
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶.۶۶ ت
Jun 04, 2024
$0.000113
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶.۶۵ ت
Jun 01, 2024
$0.000113
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶.۵۹ ت
May 29, 2024
$0.000112
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶.۴۶ ت
May 26, 2024
$0.000113
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶.۵۰ ت
May 23, 2024
$0.000113
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۷۱ ت
May 20, 2024
$0.000113
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۶۲ ت
May 17, 2024
$0.000113
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۷۰ ت
May 14, 2024
$0.000113
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۹۳ ت
May 11, 2024
$0.000113
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۹۶ ت
May 08, 2024
$0.000113
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۹۲ ت
May 05, 2024
$0.000113
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۰۲ ت
May 02, 2024
$0.000113
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۹۳ ت
Apr 29, 2024
$0.000113
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۲۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000114
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۴۸ ت
Apr 23, 2024
$0.000114
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۷۰ ت
Apr 20, 2024
$0.000115
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷.۷۳ ت
Apr 17, 2024
$0.000116
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸.۸۵ ت
Apr 14, 2024
$0.000127
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۸.۴۰ ت
Apr 11, 2024
$0.000129
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۹.۰۰ ت
Apr 08, 2024
$0.000140
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۹.۴۹ ت
Apr 05, 2024
$0.000146
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹.۳۳ ت
Apr 02, 2024
$0.000148
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۹.۱۴ ت
Mar 30, 2024
$0.000147
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۹.۰۴ ت
Mar 27, 2024
$0.000147
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۸.۹۴ ت
Mar 24, 2024
$0.000144
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸.۸۵ ت
Mar 21, 2024
$0.000144
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸.۷۶ ت
Mar 18, 2024
$0.000145
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۹.۰۳ ت
Mar 15, 2024
$0.000150
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۸.۹۱ ت
Mar 12, 2024
$0.000149
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸.۵۳ ت
Mar 09, 2024
$0.000142
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸.۴۹ ت
Mar 06, 2024
$0.000142
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸.۳۹ ت
Mar 03, 2024
$0.000141
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸.۲۹ ت
Feb 29, 2024
$0.000141
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸.۱۴ ت
Feb 26, 2024
$0.000142
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۸.۱۲ ت
Feb 23, 2024
$0.000141