تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت VELOREX از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۷۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000867
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۸۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000895
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000920
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۴۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000995
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۴۸ ت
Jul 01, 2024
$0.001040
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۴۲ ت
Jun 28, 2024
$0.001062
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۷۲ ت
Jun 25, 2024
$0.001040
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۳۲ ت
Jun 22, 2024
$0.001100
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۵.۱۸ ت
Jun 19, 2024
$0.001100
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۸۱ ت
Jun 16, 2024
$0.001139
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۹.۷۰ ت
Jun 13, 2024
$0.001181
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۵.۹۹ ت
Jun 10, 2024
$0.001286
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۰.۵۷ ت
Jun 07, 2024
$0.001371
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷۳.۵۶ ت
Jun 04, 2024
$0.001246
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۹.۵۹ ت
Jun 01, 2024
$0.001181
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۹.۳۹ ت
May 29, 2024
$0.001188
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۸.۳۷ ت
May 26, 2024
$0.001194
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۲.۵۰ ت
May 23, 2024
$0.001261
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰.۲۷ ت
May 20, 2024
$0.001183
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳.۲۰ ت
May 17, 2024
$0.001250
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹.۵۲ ت
May 14, 2024
$0.001342
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴.۶۰ ت
May 11, 2024
$0.001380
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴.۰۸ ت
May 08, 2024
$0.001366
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳.۲۶ ت
May 05, 2024
$0.001362
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹.۴۹ ت
May 02, 2024
$0.001286
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷.۳۶ ت
Apr 29, 2024
$0.001435
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۳.۱۳ ت
Apr 26, 2024
$0.001618
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۲.۶۰ ت
Apr 23, 2024
$0.001569
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳.۸۰ ت
Apr 20, 2024
$0.001410
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۸۷.۹۸ ت
Apr 17, 2024
$0.001321
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۳.۲۰ ت
Apr 14, 2024
$0.001340
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۳.۲۹ ت
Apr 11, 2024
$0.001589
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۱.۲۲ ت
Apr 08, 2024
$0.001584
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۲.۶۸ ت
Apr 05, 2024
$0.001891
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۵.۷۷ ت
Apr 02, 2024
$0.002153
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۶.۲۵ ت
Mar 30, 2024
$0.002358
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۰.۷۷ ت
Mar 27, 2024
$0.002287
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۲.۱۵ ت
Mar 24, 2024
$0.002292
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۱.۵۵ ت
Mar 21, 2024
$0.002309
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۵.۹۲ ت
Mar 18, 2024
$0.002418
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۲.۷۷ ت
Mar 15, 2024
$0.002543
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۶.۷۱ ت
Mar 12, 2024
$0.002292
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۹.۲۵ ت
Mar 09, 2024
$0.002329
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۶.۶۴ ت
Mar 06, 2024
$0.001955
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۹.۱۷ ت
Mar 03, 2024
$0.002179
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۳.۱۷ ت
Feb 29, 2024
$0.002279
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۳.۸۶ ت
Feb 26, 2024
$0.002334
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۵.۰۲ ت
Feb 23, 2024
$0.002353
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۵.۲۰ ت
Feb 20, 2024
$0.002222
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۸.۹۵ ت
Feb 17, 2024
$0.002314