تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Veil از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶۵.۹۲ ت
Jul 15, 2024
$0.004548
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵۷.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.004359
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۸۳.۴۶ ت
Jul 05, 2024
$0.004579
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷۴.۶۶ ت
Jun 30, 2024
$0.004443
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷۱.۱۴ ت
Jun 25, 2024
$0.004425
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۴.۰۰ ت
Jun 20, 2024
$0.005148
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۴.۶۲ ت
Jun 15, 2024
$0.005823
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۴.۱۸ ت
Jun 10, 2024
$0.005659
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۶.۸۹ ت
Jun 05, 2024
$0.005771
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۰.۵۵ ت
May 31, 2024
$0.005234
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۱.۲۰ ت
May 26, 2024
$0.005962
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۳.۹۶ ت
May 21, 2024
$0.006094
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۳.۲۷ ت
May 16, 2024
$0.006353
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۰.۱۳ ت
May 11, 2024
$0.005387
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۵.۴۷ ت
May 06, 2024
$0.006012
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۲.۳۷ ت
May 01, 2024
$0.004973
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۲.۰۲ ت
Apr 26, 2024
$0.006152
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۹.۰۶ ت
Apr 21, 2024
$0.006767
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۲.۰۱ ت
Apr 16, 2024
$0.006246
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۶.۶۹ ت
Apr 11, 2024
$0.006411
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۵.۹۴ ت
Apr 06, 2024
$0.006101
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۶۰.۵۰ ت
Apr 01, 2024
$0.005817
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۱.۹۵ ت
Mar 27, 2024
$0.008154
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۶.۶۶ ت
Mar 22, 2024
$0.006401
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۳.۸۸ ت
Mar 17, 2024
$0.005919
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۴.۲۲ ت
Mar 12, 2024
$0.007280
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۵.۷۸ ت
Mar 07, 2024
$0.005078
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۹۱.۰۹ ت
Mar 02, 2024
$0.004965
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۹.۲۲ ت
Feb 26, 2024
$0.005043
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۰.۸۶ ت
Feb 21, 2024
$0.005835
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۲۰.۶۰ ت
Feb 16, 2024
$0.003952
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۲۵۸.۴۸ ت
Feb 11, 2024
$0.004697
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۱۶.۸۲ ت
Feb 06, 2024
$0.003917
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۲۱۴.۲۱ ت
Feb 01, 2024
$0.003657
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۴۰.۵۱ ت
Jan 27, 2024
$0.004342
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۲۴۸.۲۴ ت
Jan 22, 2024
$0.004589
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۱۷.۰۲ ت
Jan 17, 2024
$0.005936
۲۲ دی ۱۴۰۲
۳۰۹.۷۱ ت
Jan 12, 2024
$0.005955
۱۷ دی ۱۴۰۲
۲۷۸.۳۹ ت
Jan 07, 2024
$0.005409
۱۲ دی ۱۴۰۲
۱۴۱.۳۰ ت
Jan 02, 2024
$0.002772
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۳۹.۱۳ ت
Dec 28, 2023
$0.002749
۰۲ دی ۱۴۰۲
۲۴۱.۵۲ ت
Dec 23, 2023
$0.004845
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۱۶۴.۹۴ ت
Dec 18, 2023
$0.003242
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۱۲۷.۶۲ ت
Dec 13, 2023
$0.002515
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۲۶۸.۸۷ ت
Dec 08, 2023
$0.005316
۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۵۰.۷۰ ت
Dec 03, 2023
$0.004974
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۱۸۱.۵۴ ت
Nov 28, 2023
$0.003573
۰۲ آذر ۱۴۰۲
۲۸۳.۷۶ ت
Nov 23, 2023
$0.005588
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۳۰۰.۶۶ ت
Nov 18, 2023
$0.005830
۲۲ آبان ۱۴۰۲
۴۶۵.۳۵ ت
Nov 13, 2023
$0.009002