تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت UREEQA از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ دی ۱۴۰۲
۷۳.۴۴ ت
Jan 13, 2024
$0.001399
۱۹ دی ۱۴۰۲
۷۲.۰۱ ت
Jan 09, 2024
$0.001399
۱۵ دی ۱۴۰۲
۷۲.۱۷ ت
Jan 05, 2024
$0.001399
۱۱ دی ۱۴۰۲
۷۱.۶۷ ت
Jan 01, 2024
$0.001400
۰۷ دی ۱۴۰۲
۷۰.۸۴ ت
Dec 28, 2023
$0.001400
۰۳ دی ۱۴۰۲
۷۰.۲۲ ت
Dec 24, 2023
$0.001400
۲۹ آذر ۱۴۰۲
۷۰.۸۴ ت
Dec 20, 2023
$0.001400
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۷۱.۰۹ ت
Dec 16, 2023
$0.001400
۲۱ آذر ۱۴۰۲
۷۰.۷۶ ت
Dec 12, 2023
$0.001400
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۷۰.۸۰ ت
Dec 08, 2023
$0.001400
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱۷.۶۸ ت
Dec 04, 2023
$0.000349
۰۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷۴.۷۶ ت
Nov 30, 2023
$0.003441
۰۵ آذر ۱۴۰۲
۱۶۵.۶۱ ت
Nov 26, 2023
$0.003271
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۱۲.۲۵ ت
Nov 22, 2023
$0.000239
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۵۱۰.۷۲ ت
Nov 18, 2023
$0.009903
۲۳ آبان ۱۴۰۲
۵۱۱.۷۸ ت
Nov 14, 2023
$0.009904
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۲۰۸.۴۱ ت
Nov 10, 2023
$0.004040
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۲۰۸.۷۷ ت
Nov 06, 2023
$0.004043
۱۱ آبان ۱۴۰۲
۲۰۹.۶۸ ت
Nov 02, 2023
$0.004042
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۲۱۱.۰۰ ت
Oct 29, 2023
$0.004041
۰۳ آبان ۱۴۰۲
۲۰۵.۸۷ ت
Oct 25, 2023
$0.004040
۲۹ مهر ۱۴۰۲
۲۰۵.۸۳ ت
Oct 21, 2023
$0.004042
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۲۰۵.۰۱ ت
Oct 17, 2023
$0.004042
۲۱ مهر ۱۴۰۲
۲۱۱.۵۲ ت
Oct 13, 2023
$0.004038
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۲۱۳.۳۷ ت
Oct 09, 2023
$0.004042
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۲۰۳.۲۶ ت
Oct 05, 2023
$0.004041
۰۹ مهر ۱۴۰۲
۲۰۰.۲۱ ت
Oct 01, 2023
$0.004041
۰۵ مهر ۱۴۰۲
۱۹۸.۸۵ ت
Sep 27, 2023
$0.004038
۰۱ مهر ۱۴۰۲
۲۰۲.۴۱ ت
Sep 23, 2023
$0.004040
۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۰۲.۴۲ ت
Sep 19, 2023
$0.004040
۲۴ شهریور ۱۴۰۲
۲۰۲.۳۰ ت
Sep 15, 2023
$0.004038
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۰۰.۲۵ ت
Sep 11, 2023
$0.004039
۱۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۰۰.۲۹ ت
Sep 07, 2023
$0.004038
۱۲ شهریور ۱۴۰۲
۲۰۰.۵۹ ت
Sep 03, 2023
$0.004038
۰۸ شهریور ۱۴۰۲
۳۰۸.۳۸ ت
Aug 30, 2023
$0.006280
۰۴ شهریور ۱۴۰۲
۳۰۷.۰۴ ت
Aug 26, 2023
$0.006277
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
۲۰۱.۸۵ ت
Aug 22, 2023
$0.004029
۲۷ مرداد ۱۴۰۲
۱۹۶.۹۲ ت
Aug 18, 2023
$0.004030
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۶۴۲.۳۴ ت
Aug 14, 2023
$0.013030
۱۹ مرداد ۱۴۰۲
۶۴۷.۳۲ ت
Aug 10, 2023
$0.013031
۱۵ مرداد ۱۴۰۲
۶۴۶.۵۷ ت
Aug 06, 2023
$0.013027
۱۱ مرداد ۱۴۰۲
۶۳۹.۶۸ ت
Aug 02, 2023
$0.012775
۰۷ مرداد ۱۴۰۲
۶۶۳.۶۵ ت
Jul 29, 2023
$0.013513
۰۳ مرداد ۱۴۰۲
۶۳۶.۸۱ ت
Jul 25, 2023
$0.013039
۳۰ تیر ۱۴۰۲
۷۰۴.۳۴ ت
Jul 21, 2023
$0.014481
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۶۳۷.۰۱ ت
Jul 17, 2023
$0.013048
۲۲ تیر ۱۴۰۲
۶۴۲.۳۸ ت
Jul 13, 2023
$0.013040
۱۸ تیر ۱۴۰۲
۶۵۱.۷۳ ت
Jul 09, 2023
$0.013043
۱۴ تیر ۱۴۰۲
۶۵۳.۴۳ ت
Jul 05, 2023
$0.013043
۱۰ تیر ۱۴۰۲
۶۴۹.۸۱ ت
Jul 01, 2023
$0.013042