تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Upper Euro از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۸۴.۶۸ ت
Jul 19, 2024
$0.099990
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۹,۱۹۴.۴۳ ت
Jul 15, 2024
$1.18
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۹,۴۵۹.۴۷ ت
Jul 11, 2024
$1.18
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۱,۶۶۲.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$1.18
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۷۸۰.۹۱ ت
Jul 03, 2024
$1.18
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۲۹۷.۳۹ ت
Jun 29, 2024
$1.18
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۳۸۸.۳۱ ت
Jun 25, 2024
$1.18
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷۰,۲۲۸.۷۸ ت
Jun 21, 2024
$1.18
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۹,۳۴۳.۸۸ ت
Jun 17, 2024
$1.18
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۹,۷۱۱.۴۶ ت
Jun 13, 2024
$1.18
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۹,۸۵۳.۰۳ ت
Jun 09, 2024
$1.18
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۹,۰۲۲.۲۴ ت
Jun 05, 2024
$1.18
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۹,۵۶۰.۰۵ ت
Jun 01, 2024
$1.18
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۸,۱۹۹.۶۴ ت
May 28, 2024
$1.18
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۸,۷۹۹.۱۸ ت
May 24, 2024
$1.18
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰,۲۱۰.۹۸ ت
May 20, 2024
$1.18
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹,۴۸۸.۲۴ ت
May 16, 2024
$1.18
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱,۸۹۶.۸۵ ت
May 12, 2024
$1.18
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲,۷۴۵.۵۳ ت
May 08, 2024
$1.18
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲,۹۹۸.۲۴ ت
May 04, 2024
$1.18
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲,۷۵۲.۰۳ ت
Apr 30, 2024
$1.18
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵,۳۱۹.۸۰ ت
Apr 26, 2024
$1.18
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷,۲۰۴.۴۴ ت
Apr 22, 2024
$1.18
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۹,۳۲۴.۰۸ ت
Apr 18, 2024
$1.18
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۲,۳۲۱.۲۶ ت
Apr 14, 2024
$1.18
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۶,۷۴۷.۴۴ ت
Apr 10, 2024
$1.18
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۶,۷۴۹.۷۰ ت
Apr 06, 2024
$1.18
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۴,۵۹۱.۷۹ ت
Apr 02, 2024
$1.18
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۳,۰۶۷.۰۱ ت
Mar 29, 2024
$1.18
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۲,۹۹۲.۰۷ ت
Mar 25, 2024
$1.18
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۲,۴۹۰.۳۹ ت
Mar 21, 2024
$1.18
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۰,۶۳۹.۳۱ ت
Mar 17, 2024
$1.18
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۰,۵۹۰.۶۲ ت
Mar 13, 2024
$1.18
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۰,۸۲۲.۸۵ ت
Mar 09, 2024
$1.18
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۱,۴۱۷.۷۶ ت
Mar 05, 2024
$1.18
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۰,۰۳۲.۶۰ ت
Mar 01, 2024
$1.18
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۷,۸۰۳.۶۹ ت
Feb 26, 2024
$1.18
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۷,۳۶۴.۳۶ ت
Feb 22, 2024
$1.18
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۶,۲۲۶.۹۷ ت
Feb 18, 2024
$1.18
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۵,۲۴۸.۹۷ ت
Feb 14, 2024
$1.18
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۴,۹۰۳.۱۴ ت
Feb 10, 2024
$1.18
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۶۵,۳۵۲.۴۸ ت
Feb 06, 2024
$1.18
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۶۸,۸۶۱.۹۳ ت
Feb 02, 2024
$1.18
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۷,۲۷۸.۳۱ ت
Jan 29, 2024
$1.18
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۵,۶۲۹.۴۹ ت
Jan 25, 2024
$1.18
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۳,۵۷۷.۳۹ ت
Jan 21, 2024
$1.18
۲۷ دی ۱۴۰۲
۶۳,۱۲۳.۰۶ ت
Jan 17, 2024
$1.18
۲۳ دی ۱۴۰۲
۶۲,۰۲۵.۷۳ ت
Jan 13, 2024
$1.18
۱۹ دی ۱۴۰۲
۶۰,۸۷۳.۵۹ ت
Jan 09, 2024
$1.18
۱۵ دی ۱۴۰۲
۶۱,۰۲۳.۰۱ ت
Jan 05, 2024
$1.18