تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Unstoppable Ecosystem Token از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

0%
$0.027781
۱,۶۴۹ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۸۱ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $2,778,132
سکه در گردش 30,000,000 UND
ارزش بازار رقیق شده $2,778,132
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۸۲.۵۴ ت
Jul 07, 2024
$0.027781
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۹.۴۶ ت
Jul 05, 2024
$0.027781
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۲.۷۰ ت
Jul 03, 2024
$0.027781
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۲۲.۰۳ ت
Jul 01, 2024
$0.027781
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۵۴.۱۸ ت
Jun 29, 2024
$0.030267
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۴۷.۳۶ ت
Jun 27, 2024
$0.028683
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۵۷.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.028683
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۴۲.۵۴ ت
Jun 23, 2024
$0.031105
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۷۴.۱۱ ت
Jun 21, 2024
$0.031531
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۸۳.۵۹ ت
Jun 19, 2024
$0.030117
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۹۶.۷۵ ت
Jun 17, 2024
$0.030616
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۴۷.۲۲ ت
Jun 15, 2024
$0.031215
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۶۷.۲۴ ت
Jun 13, 2024
$0.031661
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۹۲.۱۴ ت
Jun 11, 2024
$0.031893
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۱۶.۸۷ ت
Jun 09, 2024
$0.035823
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۶۳.۷۳ ت
Jun 07, 2024
$0.036841
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۰۴.۶۶ ت
Jun 05, 2024
$0.036055
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۰۰.۶۰ ت
Jun 03, 2024
$0.028749
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۹۴.۹۵ ت
Jun 01, 2024
$0.028782
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۴۳.۶۰ ت
May 30, 2024
$0.026367
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۱۰.۰۰ ت
May 28, 2024
$0.034819
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۳۳.۲۵ ت
May 26, 2024
$0.039022
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۳۸.۴۷ ت
May 24, 2024
$0.038450
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۶۱۲.۷۵ ت
May 22, 2024
$0.045806
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۱۲.۹۲ ت
May 20, 2024
$0.045675
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۸۴.۴۲ ت
May 18, 2024
$0.046115
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۷۰.۶۲ ت
May 16, 2024
$0.045459
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۱۶.۴۵ ت
May 14, 2024
$0.044174
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۴۹.۹۲ ت
May 12, 2024
$0.046859
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۹۸۲.۰۵ ت
May 10, 2024
$0.048729
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۰۳۶.۴۴ ت
May 08, 2024
$0.049362
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۰۸۹.۳۴ ت
May 06, 2024
$0.050795
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۰۹۱.۴۵ ت
May 04, 2024
$0.050102
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۹۷۳.۴۵ ت
May 02, 2024
$0.048126
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۱۸۵.۴۹ ت
Apr 30, 2024
$0.051755
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۲۶۹.۰۸ ت
Apr 28, 2024
$0.053136
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۲۹۶.۸۰ ت
Apr 26, 2024
$0.051741
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۴۶۹.۳۳ ت
Apr 24, 2024
$0.053465
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۴۵۲.۳۶ ت
Apr 22, 2024
$0.052889
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۴۳۹.۴۲ ت
Apr 20, 2024
$0.051704
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۳۴۸.۹۵ ت
Apr 18, 2024
$0.049923
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۳,۵۵۱.۸۵ ت
Apr 16, 2024
$0.052576
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۶۵۶.۳۴ ت
Apr 14, 2024
$0.052576
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۷۵۶.۹۱ ت
Apr 12, 2024
$0.057488
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۷۷۰.۹۱ ت
Apr 10, 2024
$0.058071
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۵۶۹.۱۳ ت
Apr 08, 2024
$0.055865
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳,۵۹۵.۲۶ ت
Apr 06, 2024
$0.055406
۱۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۵۷۳.۵۳ ت
Apr 04, 2024
$0.055575
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۶۶۱.۳۰ ت
Apr 02, 2024
$0.058062
۱۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۵۴۹.۴۷ ت
Mar 31, 2024
$0.057116