تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Unreal Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0%
$0.004390
۲۵۵ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۵۸ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $0
عرضه کل 0 UGT
ارزش بازار رقیق شده $878,062
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵۶.۶۷ ت
Jul 13, 2024
$0.004390
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴۴.۶۸ ت
Jul 10, 2024
$0.004149
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶۲.۷۳ ت
Jul 07, 2024
$0.004335
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۰۱.۸۶ ت
Jul 04, 2024
$0.004888
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹۶.۷۰ ت
Jul 01, 2024
$0.004786
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۸۶.۲۳ ت
Jun 28, 2024
$0.004648
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۸۴.۸۰ ت
Jun 25, 2024
$0.004648
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۰۰.۵۷ ت
Jun 22, 2024
$0.005064
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۷.۷۶ ت
Jun 19, 2024
$0.004859
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۲.۷۵ ت
Jun 16, 2024
$0.003628
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۹.۹۰ ت
Jun 13, 2024
$0.003728
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۷.۵۸ ت
Jun 10, 2024
$0.004361
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۹.۸۸ ت
Jun 07, 2024
$0.004594
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۷.۵۶ ت
Jun 04, 2024
$0.004534
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۶.۵۳ ت
Jun 01, 2024
$0.004526
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۰.۷۰ ت
May 29, 2024
$0.004636
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۹.۰۰ ت
May 26, 2024
$0.004525
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۸.۳۱ ت
May 23, 2024
$0.004495
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۶.۰۸ ت
May 20, 2024
$0.003806
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۶.۰۷ ت
May 17, 2024
$0.003691
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۱.۶۲ ت
May 14, 2024
$0.003572
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۱.۳۱ ت
May 11, 2024
$0.003774
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۶.۵۹ ت
May 08, 2024
$0.003846
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۲.۰۷ ت
May 05, 2024
$0.003961
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۴.۱۷ ت
May 02, 2024
$0.003628
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۰.۷۰ ت
Apr 29, 2024
$0.004119
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۰.۳۱ ت
Apr 26, 2024
$0.003928
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۹.۶۹ ت
Apr 23, 2024
$0.003973
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۲.۳۵ ت
Apr 20, 2024
$0.003943
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۰.۷۶ ت
Apr 17, 2024
$0.003617
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۱.۵۵ ت
Apr 14, 2024
$0.003617
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۳.۳۹ ت
Apr 11, 2024
$0.004514
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۹.۱۳ ت
Apr 08, 2024
$0.005151
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۴.۸۷ ت
Apr 05, 2024
$0.004855
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۵.۵۲ ت
Apr 02, 2024
$0.005162
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۱.۳۵ ت
Mar 30, 2024
$0.005342
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۵.۲۹ ت
Mar 27, 2024
$0.005447
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۷.۱۳ ت
Mar 24, 2024
$0.005113
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۴.۸۵ ت
Mar 21, 2024
$0.004973
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۰.۴۹ ت
Mar 18, 2024
$0.005146
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۴.۸۱ ت
Mar 15, 2024
$0.005740
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۹.۹۴ ت
Mar 12, 2024
$0.005867
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۸.۵۴ ت
Mar 09, 2024
$0.005664
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۹.۴۶ ت
Mar 06, 2024
$0.005356
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۲.۱۶ ت
Mar 03, 2024
$0.005266
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۳.۰۰ ت
Feb 29, 2024
$0.004673
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۹.۷۸ ت
Feb 26, 2024
$0.004355
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۲.۲۱ ت
Feb 23, 2024
$0.004222
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۵.۷۸ ت
Feb 20, 2024
$0.004186
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲۲۹.۸۹ ت
Feb 17, 2024
$0.004126