تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Universidad de Chile Fan Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۴۶.۰۳ ت
Jul 16, 2024
$0.106042
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۳۷.۲۷ ت
Jul 13, 2024
$0.098131
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۳۰.۶۶ ت
Jul 10, 2024
$0.092101
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۵۷.۵۲ ت
Jul 07, 2024
$0.095000
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۶۶.۶۴ ت
Jul 04, 2024
$0.101490
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۷۸.۲۴ ت
Jul 01, 2024
$0.106125
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۰۵.۳۸ ت
Jun 28, 2024
$0.115400
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۷۲.۷۷ ت
Jun 25, 2024
$0.095858
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۷۰.۳۵ ت
Jun 22, 2024
$0.122503
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷,۰۴۵.۹۷ ت
Jun 19, 2024
$0.118975
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸,۷۷۵.۲۵ ت
Jun 16, 2024
$0.149655
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹,۲۷۸.۵۱ ت
Jun 13, 2024
$0.157331
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۷۴۷.۶۴ ت
Jun 10, 2024
$0.182000
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹,۸۳۰.۶۲ ت
Jun 07, 2024
$0.167383
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۱۲۳.۴۷ ت
Jun 04, 2024
$0.188500
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۷۸۲.۴۵ ت
Jun 01, 2024
$0.200079
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۹,۸۸۴.۱۶ ت
May 29, 2024
$0.169290
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸,۴۸۳.۷۰ ت
May 26, 2024
$0.148240
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷,۶۰۲.۶۲ ت
May 23, 2024
$0.132297
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۶۱۰.۲۹ ت
May 20, 2024
$0.128128
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۳۲۶.۱۵ ت
May 17, 2024
$0.125173
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۶۶۹.۸۶ ت
May 14, 2024
$0.146375
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۹۱۲.۵۸ ت
May 11, 2024
$0.161765
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۴۹۰.۸۱ ت
May 08, 2024
$0.170544
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۷۲۸.۸۳ ت
May 05, 2024
$0.159225
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۲۶۸.۸۱ ت
May 02, 2024
$0.150019
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۸۶۶.۴۳ ت
Apr 29, 2024
$0.162104
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۰۹۵.۷۸ ت
Apr 26, 2024
$0.174141
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۶۴۲.۲۳ ت
Apr 23, 2024
$0.178123
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۷۲۷.۷۵ ت
Apr 20, 2024
$0.161268
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۵۳۷.۸۷ ت
Apr 17, 2024
$0.158319
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹,۲۳۸.۴۰ ت
Apr 14, 2024
$0.132842
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۰۱۹.۴۹ ت
Apr 11, 2024
$0.200326
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۴۵۳.۷۴ ت
Apr 08, 2024
$0.210581
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۸۶۱.۶۰ ت
Apr 05, 2024
$0.198346
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۳۹۴.۳۰ ت
Apr 02, 2024
$0.196553
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۵۳۲.۵۵ ت
Mar 30, 2024
$0.234318
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۴۶۷.۱۳ ت
Mar 27, 2024
$0.235037
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۱۹۷.۹۷ ت
Mar 24, 2024
$0.196697
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۷۵۸.۰۲ ت
Mar 21, 2024
$0.191808
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۶۳۶.۰۹ ت
Mar 18, 2024
$0.209449
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۵۴۴.۵۹ ت
Mar 15, 2024
$0.208843
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۸۹۲.۰۰ ت
Mar 12, 2024
$0.216170
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۲۵۶.۹۴ ت
Mar 09, 2024
$0.221808
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۴۷۸.۶۷ ت
Mar 06, 2024
$0.192469
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۰۱۲.۳۳ ت
Mar 03, 2024
$0.219510
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۳۰۲.۴۴ ت
Feb 29, 2024
$0.210593
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۰۸۶.۲۱ ت
Feb 26, 2024
$0.210753
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۰۹۱.۲۴ ت
Feb 23, 2024
$0.228231
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۶۰۰.۶۶ ت
Feb 20, 2024
$0.223719