تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TURNUP از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲.۰۵ ت
Jul 22, 2024
$0.000035
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
Jul 22, 2024
$0.000036
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000036
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
Jul 21, 2024
$0.000036
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
Jul 20, 2024
$0.000037
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۵ ت
Jul 20, 2024
$0.000037
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000036
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000037
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000038
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000040
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000041
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000041
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000040
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000042
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000042
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000042
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000042
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000044
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000042
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000042
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000041
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000042
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000044
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000045
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000045
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000045
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000045
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000046
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000048
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000045
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000048
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000049
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000047
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000046
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000046
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000050
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000053
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000056
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000059
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000062
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000062
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000063
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000064
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000064
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000066
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000067
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000069
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۵ ت
Jun 29, 2024
$0.000071
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000074
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000074

افزودن تراکنش

TURNUP

LFG

  • LFG
  • IRT
  • USD