تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TurboTrix Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000021
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000021
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000021
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000029
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000029
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000047
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000047
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000047
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۸۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000048
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲.۸۷ ت
Jun 16, 2024
$0.000049
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲.۹۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000050
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳.۱۴ ت
Jun 10, 2024
$0.000053
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳.۰۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000051
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲.۷۲ ت
Jun 04, 2024
$0.000046
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲.۷۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000046
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳.۲۳ ت
May 29, 2024
$0.000055
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
May 26, 2024
$0.000024
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
May 23, 2024
$0.000025
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۱۸ ت
May 20, 2024
$0.000021
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۱.۰۹ ت
Nov 04, 2023
$0.000021
۱۰ آبان ۱۴۰۲
۱.۰۹ ت
Nov 01, 2023
$0.000021
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۱.۰۹ ت
Oct 29, 2023
$0.000021
۰۴ آبان ۱۴۰۲
۱.۰۸ ت
Oct 26, 2023
$0.000021
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۱.۰۶ ت
Oct 23, 2023
$0.000021
۲۸ مهر ۱۴۰۲
۱.۰۷ ت
Oct 20, 2023
$0.000021
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۱.۰۶ ت
Oct 17, 2023
$0.000021
۲۲ مهر ۱۴۰۲
۱.۰۹ ت
Oct 14, 2023
$0.000021
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۱.۱۱ ت
Oct 11, 2023
$0.000021
۱۶ مهر ۱۴۰۲
۱.۰۷ ت
Oct 08, 2023
$0.000021
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۱.۰۵ ت
Oct 05, 2023
$0.000021
۱۰ مهر ۱۴۰۲
۱.۰۴ ت
Oct 02, 2023
$0.000021
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۱.۰۴ ت
Sep 29, 2023
$0.000021
۰۴ مهر ۱۴۰۲
۱.۰۵ ت
Sep 26, 2023
$0.000020
۰۱ مهر ۱۴۰۲
۱.۰۵ ت
Sep 23, 2023
$0.000021
۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۱.۰۵ ت
Sep 20, 2023
$0.000021
۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۱.۰۵ ت
Sep 17, 2023
$0.000021
۲۳ شهریور ۱۴۰۲
۱.۰۵ ت
Sep 14, 2023
$0.000021
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۱.۰۴ ت
Sep 11, 2023
$0.000020
۱۷ شهریور ۱۴۰۲
۱.۰۴ ت
Sep 08, 2023
$0.000020
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
۱.۰۴ ت
Sep 05, 2023
$0.000020
۱۱ شهریور ۱۴۰۲
۱.۰۳ ت
Sep 02, 2023
$0.000020
۰۸ شهریور ۱۴۰۲
۱.۰۳ ت
Aug 30, 2023
$0.000021
۰۵ شهریور ۱۴۰۲
۱.۰۳ ت
Aug 27, 2023
$0.000020
۰۲ شهریور ۱۴۰۲
۱.۰۵ ت
Aug 24, 2023
$0.000021
۳۰ مرداد ۱۴۰۲
۱.۰۵ ت
Aug 21, 2023
$0.000021
۲۷ مرداد ۱۴۰۲
۱.۰۲ ت
Aug 18, 2023
$0.000021
۲۴ مرداد ۱۴۰۲
۱.۰۳ ت
Aug 15, 2023
$0.000020
۲۱ مرداد ۱۴۰۲
۱.۰۱ ت
Aug 12, 2023
$0.000020
۱۸ مرداد ۱۴۰۲
۱.۰۳ ت
Aug 09, 2023
$0.000020
۱۵ مرداد ۱۴۰۲
۱.۰۴ ت
Aug 06, 2023
$0.000020

افزودن تراکنش

TurboTrix Finance

TTF

  • TTF
  • IRT
  • USD