تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TURBO TODD از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۳۸۸ ت
Jul 18, 2024
$0.00000005
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۳۸۸ ت
Jul 18, 2024
$0.00000005
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۴۵۴ ت
Jul 18, 2024
$0.00000005
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۰۸ ت
Jul 18, 2024
$0.00000006
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۴۲۶ ت
Jul 17, 2024
$0.00000007
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۴۲۴ ت
Jul 17, 2024
$0.00000007
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۴۳۰ ت
Jul 17, 2024
$0.00000007
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۶۷ ت
Jul 17, 2024
$0.00000007
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۶۵ ت
Jul 16, 2024
$0.00000007
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۶۶ ت
Jul 16, 2024
$0.00000007
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۴۹ ت
Jul 16, 2024
$0.00000007
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۶۱ ت
Jul 16, 2024
$0.00000007
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۷۴ ت
Jul 15, 2024
$0.00000007
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۵۷ ت
Jul 15, 2024
$0.00000007
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۵۰ ت
Jul 15, 2024
$0.00000007
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۷۰ ت
Jul 15, 2024
$0.00000007
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۰۵۱ ت
Jul 14, 2024
$0.00000006
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۰۲۸ ت
Jul 14, 2024
$0.00000006
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۰۰۰ ت
Jul 14, 2024
$0.00000006
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۰۰۸ ت
Jul 14, 2024
$0.00000006
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۰۱۳ ت
Jul 13, 2024
$0.00000006
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۰۰۷ ت
Jul 13, 2024
$0.00000006
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۰۱۷ ت
Jul 13, 2024
$0.00000006
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۹۶۳ ت
Jul 13, 2024
$0.00000006
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۹۶۶ ت
Jul 12, 2024
$0.00000006
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۹۸۸ ت
Jul 12, 2024
$0.00000006
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۹۸۴ ت
Jul 12, 2024
$0.00000006
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۵۶ ت
Jul 12, 2024
$0.00000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۴۲ ت
Jul 11, 2024
$0.00000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.00000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۶۱ ت
Jul 11, 2024
$0.00000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۵۱ ت
Jul 11, 2024
$0.00000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۵۴ ت
Jul 10, 2024
$0.00000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۷۸ ت
Jul 10, 2024
$0.00000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۹۵ ت
Jul 10, 2024
$0.00000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۱۲ ت
Jul 10, 2024
$0.00000007
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۲۷ ت
Jul 09, 2024
$0.00000007
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۳۲ ت
Jul 09, 2024
$0.00000007
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۶۹ ت
Jul 09, 2024
$0.00000007
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۵۸ ت
Jul 09, 2024
$0.00000007
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۵۹ ت
Jul 08, 2024
$0.00000007
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۹۱ ت
Jul 08, 2024
$0.00000007
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۱۳ ت
Jul 08, 2024
$0.00000007
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۴۳۴ ت
Jul 08, 2024
$0.00000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۴۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.00000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۳۹۲ ت
Jul 07, 2024
$0.00000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۴۲۹ ت
Jul 07, 2024
$0.00000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۴۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.00000007
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۴۵۷ ت
Jul 06, 2024
$0.00000007
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۴۵۵ ت
Jul 06, 2024
$0.00000007