تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TuGou از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۴۸۶ ت
Jun 23, 2024
$0.0000001
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۵۰۸ ت
Jun 21, 2024
$0.0000001
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۴۸۴ ت
Jun 19, 2024
$0.0000001
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۴۲۶ ت
Jun 17, 2024
$0.0000001
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۴۲۰ ت
Jun 15, 2024
$0.0000001
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۱۱۱ ت
Jun 13, 2024
$0.0000001
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۱۵۳ ت
Jun 11, 2024
$0.0000001
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۱۲۵ ت
Jun 09, 2024
$0.0000001
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۰۹۱ ت
Jun 07, 2024
$0.0000001
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۸۵۹ ت
Jun 05, 2024
$0.0000001
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۳۸ ت
Jun 03, 2024
$0.0000001
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۱۰۲ ت
Jun 01, 2024
$0.0000001
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۰۶۱ ت
May 30, 2024
$0.0000001
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۹۶۲ ت
May 28, 2024
$0.0000001
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۹۰۲ ت
May 26, 2024
$0.0000001
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۳۹۳ ت
May 24, 2024
$0.00000007
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۳۰۴ ت
May 22, 2024
$0.00000007
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۴۸۲ ت
May 20, 2024
$0.00000007
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۸۹۷ ت
May 18, 2024
$0.00000006
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۹۳۳ ت
May 16, 2024
$0.00000006
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۹۶۵ ت
May 14, 2024
$0.00000006
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۰۷۱ ت
May 12, 2024
$0.00000006
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۱۰ ت
May 10, 2024
$0.00000006
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۳۲ ت
May 08, 2024
$0.00000006
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۸۲ ت
May 06, 2024
$0.00000006
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۵۵ ت
May 04, 2024
$0.00000006
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۰۷۰۶ ت
May 02, 2024
$0.0000001
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۹۲۹ ت
Apr 30, 2024
$0.0000001
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۶۰۸ ت
Jun 19, 2023
$0.00000003
۲۷ خرداد ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۶۲۹ ت
Jun 17, 2023
$0.00000003
۲۵ خرداد ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۶۱۲ ت
Jun 15, 2023
$0.00000003
۲۳ خرداد ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۶۳۷ ت
Jun 13, 2023
$0.00000003
۲۱ خرداد ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۶۲۴ ت
Jun 11, 2023
$0.00000003
۱۹ خرداد ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۹۷۵ ت
Jun 09, 2023
$0.00000004
۱۷ خرداد ۱۴۰۲
۰.۰۰۲۰۰۵ ت
Jun 07, 2023
$0.00000004
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۰.۰۰۲۴۳۱ ت
Jun 05, 2023
$0.00000004
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
۰.۰۰۲۵۱۵ ت
Jun 03, 2023
$0.00000004
۱۱ خرداد ۱۴۰۲
۰.۰۰۳۴۱۸ ت
Jun 01, 2023
$0.00000006
۰۹ خرداد ۱۴۰۲
۰.۰۱۶۶۴۲ ت
May 30, 2023
$0.0000003