تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TRUMP'S FIRST DOG از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۷.۰۴ ت
Jul 23, 2024
$0.000121
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶.۹۴ ت
Jul 22, 2024
$0.000120
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶.۹۷ ت
Jul 22, 2024
$0.000120
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶.۶۳ ت
Jul 22, 2024
$0.000114
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷.۶۱ ت
Jul 22, 2024
$0.000132
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۴ ت
Jul 21, 2024
$0.000150
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000149
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۸ ت
Jul 21, 2024
$0.000149
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۸ ت
Jul 21, 2024
$0.000149
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۳ ت
Jul 20, 2024
$0.000138
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۳ ت
Jul 20, 2024
$0.000138
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۲ ت
Jul 20, 2024
$0.000135
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000132
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000136
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000136
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000137
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000140
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000143
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000143
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000143
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000144
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000148
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۴ ت
Jul 17, 2024
$0.000149
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000150
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000147
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000147
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000147
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000143
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000145
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000142
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000133
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000126
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000122
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000118
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000143
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000090
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000091
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000093
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000092
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000092
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000088
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۱۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000088
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000089
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000085
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000084
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000084
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000081
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000082
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000089
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000089

افزودن تراکنش

TRUMP'S FIRST DOG

PATTON

  • PATTON
  • IRT
  • USD