تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TrumpJr از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۰۵۵۰ ت
Jul 20, 2024
$0.000001
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۶۳۵۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000001
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۸۷۷۷ ت
Jul 19, 2024
$0.0000006
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۸۲۰۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000001
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۵۴۴۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000001
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۱۶۴۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000001
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۷۱۸۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000001
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۶۹۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۶۵۵۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۲۹۹۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۵۵۶۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۱۸۸۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۱۷۸۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۱۵۴۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۸۲۸۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۳۳۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۹۱۰۰ ت
Jul 12, 2024
$0.0000008
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۲۸۱۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۳۷۸ ت
Jul 11, 2024
$0.0000004
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۸۵۰۰ ت
Jul 11, 2024
$0.0000006
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۷۵۸۳ ت
Jul 10, 2024
$0.0000006
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۲۶۴۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۶۰۱۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۱۶۵۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۱۸۵۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۸۷۴۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۳۵۵۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۳۰۵۸ ت
Jul 07, 2024
$0.0000007
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۴۸۷۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۶۲۲ ت
Jul 06, 2024
$0.0000009
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۳۷۷۰ ت
Jul 05, 2024
$0.0000008
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۴۱۴۱ ت
Jul 05, 2024
$0.0000008
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۰۳۱۱ ت
Jul 04, 2024
$0.0000008
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۲۸۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.0000008
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۱۲۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۴۵۴۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۵۹۰۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۶۱۷۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۶۷۲۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۶۷۹۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۶۶۰۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۵۷۴۷ ت
Jun 30, 2024
$0.000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۱۰۳۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۲۸۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۹۴۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۶۱۹۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۵۴۸۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۸۹۲۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۵۰۸۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۴۴۵۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000001