تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TrumpBull از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۲۵۶.۱۶ ت
Jul 25, 2024
$0.004361
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲۵۸.۱۰ ت
Jul 24, 2024
$0.004438
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲۵۶.۲۲ ت
Jul 24, 2024
$0.004396
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۵۶.۸۲ ت
Jul 23, 2024
$0.004396
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۶۰.۰۴ ت
Jul 23, 2024
$0.004480
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۶۰.۹۶ ت
Jul 22, 2024
$0.004502
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۶۱.۷۰ ت
Jul 22, 2024
$0.004554
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶۳.۷۷ ت
Jul 21, 2024
$0.004585
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶۳.۳۶ ت
Jul 21, 2024
$0.004591
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۶۰.۵۸ ت
Jul 20, 2024
$0.004541
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۶۰.۹۱ ت
Jul 20, 2024
$0.004563
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵۵.۲۰ ت
Jul 19, 2024
$0.004409
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵۵.۰۸ ت
Jul 19, 2024
$0.004409
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵۴.۹۷ ت
Jul 18, 2024
$0.004412
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵۳.۳۶ ت
Jul 18, 2024
$0.004377
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵۷.۲۰ ت
Jul 17, 2024
$0.004446
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵۷.۴۲ ت
Jul 17, 2024
$0.004436
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۶۱ ت
Jul 16, 2024
$0.004336
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۶۱.۶۵ ت
Jul 16, 2024
$0.004514
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۵۴ ت
Jul 15, 2024
$0.004314
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴۶.۷۵ ت
Jul 15, 2024
$0.004217
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۴۳.۵۰ ت
Jul 14, 2024
$0.004169
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۸۵ ت
Jul 14, 2024
$0.004334
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۸۲ ت
Jul 13, 2024
$0.004334
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۱۴ ت
Jul 13, 2024
$0.004295
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴۶.۱۸ ت
Jul 12, 2024
$0.004185
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴۷.۹۶ ت
Jul 12, 2024
$0.004217
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵۲.۲۴ ت
Jul 11, 2024
$0.004302
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۲.۳۱ ت
Jul 11, 2024
$0.003955
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۷۲ ت
Jul 10, 2024
$0.003955
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳۰.۳۹ ت
Jul 10, 2024
$0.003907
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۰.۲۸ ت
Jul 09, 2024
$0.003886
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲۸.۸۲ ت
Jul 09, 2024
$0.003840
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳۶.۰۴ ت
Jul 08, 2024
$0.003952
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲۴.۲۱ ت
Jul 08, 2024
$0.003747
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۳۲ ت
Jul 07, 2024
$0.003879
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴۴.۲۵ ت
Jul 07, 2024
$0.004030
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳۶.۴۰ ت
Jul 06, 2024
$0.003895
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲۶.۰۰ ت
Jul 06, 2024
$0.003787
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲۴.۹۷ ت
Jul 05, 2024
$0.003632
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴۵.۱۸ ت
Jul 05, 2024
$0.003961
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۴۶.۸۲ ت
Jul 04, 2024
$0.003997
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶۱.۹۸ ت
Jul 04, 2024
$0.004243
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۵.۹۸ ت
Jul 03, 2024
$0.004315
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۷۱.۸۰ ت
Jul 03, 2024
$0.004408
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۷۲.۷۷ ت
Jul 02, 2024
$0.004407
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۸۲.۱۸ ت
Jul 02, 2024
$0.004547
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸۵.۶۲ ت
Jul 01, 2024
$0.004611
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸۴.۲۰ ت
Jul 01, 2024
$0.004584
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۸۱.۶۰ ت
Jun 30, 2024
$0.004523

افزودن تراکنش

TrumpBull

TRUMP

  • TRUMP
  • IRT
  • USD