تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TRUMP2024 از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۶۲۷ ت
Jul 14, 2024
$0.00000004
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۶۲۶ ت
Jul 13, 2024
$0.00000004
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۶۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.00000004
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۶۵۹ ت
Jul 12, 2024
$0.00000004
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۶۵۸ ت
Jul 12, 2024
$0.00000004
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۶۵۰ ت
Jul 11, 2024
$0.00000004
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۶۵۵ ت
Jul 11, 2024
$0.00000004
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۶۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.00000004
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۶۶۵ ت
Jul 10, 2024
$0.00000004
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۶۷۸ ت
Jul 09, 2024
$0.00000004
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۶۹۳ ت
Jul 09, 2024
$0.00000004
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۷۰۰ ت
Jul 08, 2024
$0.00000004
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۷۰۵ ت
Jul 08, 2024
$0.00000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۷۱۹ ت
Jul 07, 2024
$0.00000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۸۰۹ ت
Jul 07, 2024
$0.00000004
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۳۴ ت
Jul 06, 2024
$0.00000005
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۰۸۱ ت
Jul 06, 2024
$0.00000005
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۹۸ ت
Jul 05, 2024
$0.00000005
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۹۶ ت
Jul 05, 2024
$0.00000005
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۸۸ ت
Jul 04, 2024
$0.00000005
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۸۸ ت
Jul 04, 2024
$0.00000005
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۸۲ ت
Jul 03, 2024
$0.00000005
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۸۳ ت
Jul 03, 2024
$0.00000005
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۹۵ ت
Jul 02, 2024
$0.00000005
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۲۰۴ ت
Jul 02, 2024
$0.00000005
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۹۸ ت
Jul 01, 2024
$0.00000005
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۲۰۱ ت
Jul 01, 2024
$0.00000005
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۲۷۳ ت
Jun 30, 2024
$0.00000005
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۲۵۰ ت
Jun 30, 2024
$0.00000005
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۲۳۱ ت
Jun 29, 2024
$0.00000005
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۲۲۱ ت
Jun 29, 2024
$0.00000005
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۲۳۷ ت
Jun 28, 2024
$0.00000005
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۲۳۸ ت
Jun 28, 2024
$0.00000005
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۳۷۶ ت
Jun 27, 2024
$0.00000005
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۳۲ ت
Jun 27, 2024
$0.00000005
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۰۴ ت
Jun 26, 2024
$0.00000005
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۹۶ ت
Jun 26, 2024
$0.00000005
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۳۳ ت
Jun 25, 2024
$0.00000005
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۵۲ ت
Jun 25, 2024
$0.00000005
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۴۲ ت
Jun 24, 2024
$0.00000005
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۰۶ ت
Jun 24, 2024
$0.00000005
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۰۱ ت
Jun 23, 2024
$0.00000006
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۷۲ ت
Jun 23, 2024
$0.00000006
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۸۰ ت
Jun 22, 2024
$0.00000006
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۷۹ ت
Jun 22, 2024
$0.00000006
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۸۴ ت
Jun 21, 2024
$0.00000006
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۸۵ ت
Jun 21, 2024
$0.00000006
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۸۹ ت
Jun 20, 2024
$0.00000006
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۸۷ ت
Jun 20, 2024
$0.00000006
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۳۲ ت
Jun 19, 2024
$0.00000005