تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TRUMP از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۵۸۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۸۴۱۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۹۹۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۱۹۰۰۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۱۳۳۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۱۵۴۵۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۱۵۷۳۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۱۸۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۱۶۵۱۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۵۴۱۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۱۷۷۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۸۴۳۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000002
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۹۵۱۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000002
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۳۴۰۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000002
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۵۵۴۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000002
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۶۲۸۵ ت
Jun 29, 2024
$0.000002
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۸۰۶۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000002
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۵۸۶۷ ت
Jun 27, 2024
$0.000002
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۵۴۵۰ ت
Jun 26, 2024
$0.000002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۳۲۰۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000002
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۸۰۹۲ ت
Jun 24, 2024
$0.000002
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۶۰۲۲ ت
Jun 23, 2024
$0.000002
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۵۸۱۰۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000002
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۵۴۸۸۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000002
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۵۲۹۷۱ ت
Jun 20, 2024
$0.000002
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۴۷۹۲۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000002
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۴۸۹۵۶ ت
Jun 18, 2024
$0.000002
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۵۳۱۵۱ ت
Jun 17, 2024
$0.000002
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۴۵۵۶۲ ت
Jun 16, 2024
$0.000002
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۴۴۱۹۹ ت
Jun 15, 2024
$0.000002
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۵۰۸۶۲ ت
Jun 14, 2024
$0.000002
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۵۲۲۹۵ ت
Jun 13, 2024
$0.000002
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۵۱۸۶۸ ت
Jun 12, 2024
$0.000002
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۵۸۰۴۶ ت
Jun 11, 2024
$0.000002
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۵۹۸۴۳ ت
Jun 10, 2024
$0.000002
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۶۰۳۹۰ ت
Jun 09, 2024
$0.000002
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۶۴۵۸۹ ت
Jun 08, 2024
$0.000002
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۶۶۲۱۰ ت
Jun 07, 2024
$0.000002
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۶۷۶۳۰ ت
Jun 06, 2024
$0.000002
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۷۲۳۳۷ ت
Jun 05, 2024
$0.000002
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۷۵۸۵۰ ت
Jun 04, 2024
$0.000002
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۹۴۳۲۴ ت
Jun 03, 2024
$0.000003
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۷۹۲۶۵ ت
Jun 02, 2024
$0.000003
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۹۷۱۷۵ ت
Jun 01, 2024
$0.000003
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۵۳۱۷۴ ت
May 31, 2024
$0.000002
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۸۰۱۰۲ ت
May 30, 2024
$0.000003
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۸۲۰۵۲ ت
May 29, 2024
$0.000003
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۸۲۳۷۸ ت
May 28, 2024
$0.000003
۰۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۰۶۷۰۷ ت
May 27, 2024
$0.000003
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۱۲۶۵۹ ت
May 26, 2024
$0.000003