تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ترو چین از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000439
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۲۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000438
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۸۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000422
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۷.۰۱ ت
Jun 19, 2024
$0.000456
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۸.۱۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000477
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۵.۷۱ ت
Jun 07, 2024
$0.000778
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۷۲ ت
Jun 01, 2024
$0.000742
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۶۱ ت
May 26, 2024
$0.000762
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳.۳۱ ت
May 20, 2024
$0.000729
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰.۹۸ ت
May 14, 2024
$0.000691
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲.۱۷ ت
May 08, 2024
$0.000685
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹.۵۵ ت
May 02, 2024
$0.000640
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱.۱۱ ت
Apr 26, 2024
$0.000645
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲.۵۲ ت
Apr 20, 2024
$0.000639
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۳۷ ت
Apr 14, 2024
$0.000192
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۳۰ ت
Apr 08, 2024
$0.000208
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸.۷۹ ت
Apr 02, 2024
$0.000139
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸.۶۲ ت
Mar 27, 2024
$0.000140
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸.۳۲ ت
Mar 21, 2024
$0.000135
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۸.۵۸ ت
Mar 15, 2024
$0.000142
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۳۴ ت
Mar 09, 2024
$0.000273
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴.۷۰ ت
Mar 03, 2024
$0.000248
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱.۸۷ ت
Feb 26, 2024
$0.000207
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۱.۶۵ ت
Feb 20, 2024
$0.000206
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۰.۹۷ ت
Feb 14, 2024
$0.000198
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۹.۸۲ ت
Feb 08, 2024
$0.000177
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷.۵۲ ت
Feb 02, 2024
$0.000129
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۸.۵۵ ت
Jan 27, 2024
$0.000334
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۲.۵۸ ت
Jan 21, 2024
$0.000791
۲۵ دی ۱۴۰۲
۴۲.۳۷ ت
Jan 15, 2024
$0.000794
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۵.۸۸ ت
Jan 09, 2024
$0.000891
۱۳ دی ۱۴۰۲
۴۳.۶۶ ت
Jan 03, 2024
$0.000854
۰۷ دی ۱۴۰۲
۴۱.۷۳ ت
Dec 28, 2023
$0.000824
۰۱ دی ۱۴۰۲
۴۱.۷۱ ت
Dec 22, 2023
$0.000833
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۴۰.۴۸ ت
Dec 16, 2023
$0.000797
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۴۱.۹۸ ت
Dec 10, 2023
$0.000831
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۳۸.۳۷ ت
Dec 04, 2023
$0.000759
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۳۵.۹۸ ت
Nov 28, 2023
$0.000708
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۳۴.۸۲ ت
Nov 22, 2023
$0.000681
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۳۶.۸۵ ت
Nov 16, 2023
$0.000719
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۳۶.۰۰ ت
Nov 10, 2023
$0.000698
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۳۴.۲۳ ت
Nov 04, 2023
$0.000659
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۳۳.۸۳ ت
Oct 29, 2023
$0.000648
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۲۸.۸۷ ت
Oct 23, 2023
$0.000569
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۳۶.۱۴ ت
Oct 17, 2023
$0.000712
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۳۶.۲۳ ت
Oct 11, 2023
$0.000685
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۳۴.۹۴ ت
Oct 05, 2023
$0.000694
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۳۳.۴۷ ت
Sep 29, 2023
$0.000675
۰۱ مهر ۱۴۰۲
۳۳.۲۹ ت
Sep 23, 2023
$0.000664
۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۳۳.۲۷ ت
Sep 17, 2023
$0.000664