تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Triall از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵.۰۱ ت
Jul 19, 2024
$0.003543
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹۶.۷۰ ت
Jul 16, 2024
$0.003394
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۹.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.002564
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۴.۱۴ ت
Jul 10, 2024
$0.002614
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸.۴۳ ت
Jul 07, 2024
$0.002614
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰.۹۷ ت
Jul 04, 2024
$0.003254
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹۲.۲۶ ت
Jul 01, 2024
$0.003101
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۲.۰۶ ت
Jun 28, 2024
$0.002957
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۶.۲۴ ت
Jun 25, 2024
$0.002713
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷۰.۵۷ ت
Jun 22, 2024
$0.002874
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۰.۲۱ ت
Jun 19, 2024
$0.002874
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۴.۷۶ ت
Jun 16, 2024
$0.003151
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۲.۴۳ ت
Jun 13, 2024
$0.003771
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۲.۷۲ ت
Jun 10, 2024
$0.003771
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۲.۷۰ ت
Jun 07, 2024
$0.003791
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۰.۹۴ ت
Jun 04, 2024
$0.003744
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۳.۷۱ ت
Jun 01, 2024
$0.004138
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۱.۶۲ ت
May 29, 2024
$0.004138
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۰.۴۸ ت
May 26, 2024
$0.003852
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۱.۳۹ ت
May 23, 2024
$0.003852
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۳.۹۶ ت
May 20, 2024
$0.003434
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۸.۸۳ ت
May 17, 2024
$0.003397
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۱.۰۲ ت
May 14, 2024
$0.003225
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۸.۶۷ ت
May 11, 2024
$0.003568
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۴.۳۱ ت
May 08, 2024
$0.003809
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۸.۶۴ ت
May 05, 2024
$0.003742
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۹.۴۱ ت
May 02, 2024
$0.003875
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۲.۸۵ ت
Apr 29, 2024
$0.003825
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۳.۱۲ ت
Apr 26, 2024
$0.004443
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹۰.۴۲ ت
Apr 23, 2024
$0.004443
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۸.۷۱ ت
Apr 20, 2024
$0.004340
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۸.۴۲ ت
Apr 17, 2024
$0.004333
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۹.۰۳ ت
Apr 14, 2024
$0.004443
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۷.۹۳ ت
Apr 11, 2024
$0.004584
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۷.۱۰ ت
Apr 08, 2024
$0.004963
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۴۷.۲۱ ت
Apr 05, 2024
$0.005354
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۵۸.۷۵ ت
Apr 02, 2024
$0.005689
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۰.۱۷ ت
Mar 30, 2024
$0.005001
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۶.۶۲ ت
Mar 27, 2024
$0.005143
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۴.۰۹ ت
Mar 24, 2024
$0.004419
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۲.۹۷ ت
Mar 21, 2024
$0.004289
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۳.۰۵ ت
Mar 18, 2024
$0.004526
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۶.۷۲ ت
Mar 15, 2024
$0.007270
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۱۰.۹۸ ت
Mar 12, 2024
$0.006891
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۵.۴۷ ت
Mar 09, 2024
$0.003103
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۵.۰۷ ت
Mar 06, 2024
$0.003103
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۰.۲۴ ت
Mar 03, 2024
$0.003715
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۵.۳۶ ت
Feb 29, 2024
$0.004884
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۰.۳۱ ت
Feb 26, 2024
$0.005411
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۹.۹۲ ت
Feb 23, 2024
$0.005751