تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Trading GPT از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۷.۶۴ ت
Jul 14, 2024
$0.024570
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۳۶.۸۱ ت
Jul 13, 2024
$0.024731
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۴۳.۷۳ ت
Jul 13, 2024
$0.024694
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۳۳.۴۲ ت
Jul 12, 2024
$0.024368
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۳۷.۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.026143
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۵۶.۰۱ ت
Jul 11, 2024
$0.026543
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۴.۲۴ ت
Jul 11, 2024
$0.028509
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۸.۲۱ ت
Jul 10, 2024
$0.027216
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۳۸.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$0.029480
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۴۲.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.029415
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۳۹.۳۳ ت
Jul 09, 2024
$0.030874
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۶.۷۱ ت
Jul 08, 2024
$0.030421
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۴۲.۲۰ ت
Jul 08, 2024
$0.034134
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۳۷.۴۴ ت
Jul 07, 2024
$0.033901
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۱۴.۹۰ ت
Jul 07, 2024
$0.034896
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۵.۷۷ ت
Jul 06, 2024
$0.034697
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۳۲.۸۲ ت
Jul 06, 2024
$0.035741
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۹۶.۴۲ ت
Jul 05, 2024
$0.035462
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۱۵.۸۱ ت
Jul 05, 2024
$0.035800
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۵۴.۵۵ ت
Jul 04, 2024
$0.034891
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۷۰.۶۳ ت
Jul 04, 2024
$0.036773
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۷۱.۰۳ ت
Jul 03, 2024
$0.036846
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۵۹.۱۰ ت
Jul 03, 2024
$0.036641
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۶۳.۹۲ ت
Jul 02, 2024
$0.036581
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۲۶.۷۴ ت
Jul 02, 2024
$0.037495
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۰.۴۲ ت
Jul 01, 2024
$0.025192
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۹.۸۷ ت
Jul 01, 2024
$0.027101
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۹.۸۰ ت
Jun 30, 2024
$0.026021
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۲.۴۴ ت
Jun 30, 2024
$0.029321
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۱۰.۱۷ ت
Jun 29, 2024
$0.031089
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۱۷.۹۸ ت
Jun 29, 2024
$0.032940
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۹۵.۹۳ ت
Jun 28, 2024
$0.032443
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۷.۱۳ ت
Jun 28, 2024
$0.034222
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۱۵.۵۷ ت
Jun 27, 2024
$0.034351
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۸.۶۸ ت
Jun 27, 2024
$0.034614
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۹۲.۹۸ ت
Jun 26, 2024
$0.034629
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۷.۹۲ ت
Jun 26, 2024
$0.020522
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۳۸.۰۰ ت
Jun 25, 2024
$0.013753
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۹.۳۶ ت
Jun 25, 2024
$0.017944
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۵.۰۷ ت
Jun 24, 2024
$0.019235
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۸۰.۷۸ ت
Jun 24, 2024
$0.022832
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۰.۹۱ ت
Jun 23, 2024
$0.028002
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۵.۹۰ ت
Jun 23, 2024
$0.025254
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۶.۶۷ ت
Jun 22, 2024
$0.026732
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۱۹.۸۴ ت
Jun 22, 2024
$0.037403
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۳۸.۰۸ ت
Jun 21, 2024
$0.039346
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۰۳.۴۳ ت
Jun 21, 2024
$0.045484
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲,۸۸۵.۷۳ ت
Jun 20, 2024
$0.048851
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳,۰۳۵.۸۲ ت
Jun 20, 2024
$0.051405
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۳۵۳.۵۶ ت
Jun 19, 2024
$0.056667