تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TradeBot از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۶۱.۸۴ ت
Jul 23, 2024
$0.001058
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۶۱.۵۵ ت
Jul 23, 2024
$0.001058
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۶۱.۴۵ ت
Jul 23, 2024
$0.001058
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۰.۶۵ ت
Jul 22, 2024
$0.001049
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۰.۸۳ ت
Jul 22, 2024
$0.001049
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۰.۸۵ ت
Jul 22, 2024
$0.001049
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵۹.۹۸ ت
Jul 22, 2024
$0.001043
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۰۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000991
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۱۱ ت
Jul 21, 2024
$0.000975
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۵۷ ت
Jul 21, 2024
$0.000985
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۵۵ ت
Jul 21, 2024
$0.000985
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۷۱ ت
Jul 20, 2024
$0.000970
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۶۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000970
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۸۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000977
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۱۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000964
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۷۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000968
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۴۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000940
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۴۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000907
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۷۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000893
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۶۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000893
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۲۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000904
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۳۲ ت
Jul 18, 2024
$0.000903
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۹۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000879
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۴۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000871
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۷۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000894
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۸۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000894
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۷۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000892
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۷۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000909
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۱۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000880
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۵۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000892
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۳۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000885
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۸۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000891
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۴۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000882
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۳۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000882
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۰۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000855
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۶۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000863
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۶۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000866
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۲۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000849
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۳۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000849
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000832
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۷۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000821
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۸۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000821
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۰۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000821
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۱۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000874
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۹۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000848
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۷۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000846
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۳۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000856
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۱۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000855
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000850
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۹۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000831

افزودن تراکنش

TradeBot

TRADEBOT

  • TRADEBOT
  • IRT
  • USD