تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TOTO از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000000002
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000000002
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000000003
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000000003
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000000003
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000000003
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000000003
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000000003
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۷ ت
Jun 30, 2024
$0.000000003
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000000003
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000000003
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000000003
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000000003
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000000003
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000000003
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000000003
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000000003
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000000003
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000000003
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۲ ت
Jun 24, 2024
$0.000000003
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۱ ت
Jun 24, 2024
$0.000000003
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۶ ت
Jun 23, 2024
$0.000000003
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۳ ت
Jun 23, 2024
$0.000000003
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000000003
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000000003
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۰ ت
Jun 21, 2024
$0.000000003
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۴ ت
Jun 21, 2024
$0.000000003
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۵ ت
Jun 20, 2024
$0.000000003
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۸ ت
Jun 20, 2024
$0.000000003
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۹ ت
Jun 19, 2024
$0.000000003