تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TONY THE DUCK از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۲۲ ت
Jul 20, 2024
$0.001433
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۱۳ ت
Jul 20, 2024
$0.001401
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۰۵ ت
Jul 19, 2024
$0.001469
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۰۲ ت
Jul 19, 2024
$0.001469
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۰۹ ت
Jul 18, 2024
$0.001351
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۷۰ ت
Jul 18, 2024
$0.001429
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۸۹ ت
Jul 17, 2024
$0.001605
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹۳.۰۹ ت
Jul 17, 2024
$0.001604
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۱۲ ت
Jul 16, 2024
$0.001587
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۳۹ ت
Jul 16, 2024
$0.001766
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۷۶ ت
Jul 15, 2024
$0.001813
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۷۱ ت
Jul 15, 2024
$0.001756
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۵.۴۳ ت
Jul 14, 2024
$0.001634
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۶۰ ت
Jul 14, 2024
$0.001593
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۹۲ ت
Jul 13, 2024
$0.001582
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۲۳ ت
Jul 13, 2024
$0.001560
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۸۷ ت
Jul 12, 2024
$0.001646
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱.۰۹ ت
Jul 12, 2024
$0.001719
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۶۱ ت
Jul 11, 2024
$0.001801
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۳.۰۱ ت
Jul 11, 2024
$0.001924
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۲۹ ت
Jul 10, 2024
$0.002069
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۸۶ ت
Jul 10, 2024
$0.002083
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۲۰ ت
Jul 09, 2024
$0.002062
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹.۸۳ ت
Jul 09, 2024
$0.002011
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۴.۱۰ ت
Jul 08, 2024
$0.002078
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۸.۸۰ ت
Jul 08, 2024
$0.001985
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۴۵ ت
Jul 07, 2024
$0.002137
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۳.۹۷ ت
Jul 07, 2024
$0.002210
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۳۱ ت
Jul 06, 2024
$0.002114
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹.۲۹ ت
Jul 06, 2024
$0.001999
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰.۹۹ ت
Jul 05, 2024
$0.001953
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۰.۳۳ ت
Jul 05, 2024
$0.002105
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸.۰۳ ت
Jul 04, 2024
$0.002235
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۹۸ ت
Jul 04, 2024
$0.002607
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۹۸ ت
Jul 03, 2024
$0.002644
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸.۵۹ ت
Jul 03, 2024
$0.003058
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۵۱ ت
Jul 02, 2024
$0.002981
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷۲.۷۰ ت
Jul 02, 2024
$0.002783
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷۰.۰۵ ت
Jul 01, 2024
$0.002745
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱.۸۵ ت
Jul 01, 2024
$0.002933
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۱۸ ت
Jun 30, 2024
$0.002974
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹.۹۷ ت
Jun 30, 2024
$0.003073
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹۲.۶۳ ت
Jun 29, 2024
$0.003135
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹.۴۸ ت
Jun 29, 2024
$0.003093
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹۱.۹۲ ت
Jun 28, 2024
$0.003118
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۷.۲۸ ت
Jun 28, 2024
$0.002716
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵۴.۰۸ ت
Jun 27, 2024
$0.002501
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵۶.۱۰ ت
Jun 27, 2024
$0.002562
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۱۰ ت
Jun 26, 2024
$0.002648
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸.۷۷ ت
Jun 26, 2024
$0.002632