تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TMN Global از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۰۵.۲۶ ت
Jul 20, 2024
$0.029721
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۲۷.۸۷ ت
Jul 20, 2024
$0.030219
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۴۱.۹۱ ت
Jul 19, 2024
$0.030095
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۴۶.۹۵ ت
Jul 19, 2024
$0.030196
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۵۵.۴۱ ت
Jul 18, 2024
$0.030374
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۰۷.۶۱ ت
Jul 18, 2024
$0.029506
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۳۰.۰۳ ت
Jul 17, 2024
$0.029905
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۲.۸۰ ت
Jul 17, 2024
$0.029516
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۰۶.۵۲ ت
Jul 16, 2024
$0.029412
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۲۲.۲۳ ت
Jul 16, 2024
$0.029715
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۶۱.۳۶ ت
Jul 15, 2024
$0.030208
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۷۳.۲۴ ت
Jul 15, 2024
$0.030311
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۸۱.۹۱ ت
Jul 14, 2024
$0.030514
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۶۱.۲۰ ت
Jul 14, 2024
$0.030311
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۱.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.031004
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۲.۸۴ ت
Jul 13, 2024
$0.031007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۷۰.۷۱ ت
Jul 12, 2024
$0.030102
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۱.۰۳ ت
Jul 12, 2024
$0.030801
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۵۸.۲۴ ت
Jul 11, 2024
$0.031698
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۲.۷۸ ت
Jul 11, 2024
$0.030698
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۷۲.۶۶ ت
Jul 10, 2024
$0.029999
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۹۲.۴۸ ت
Jul 10, 2024
$0.030399
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۷.۲۵ ت
Jul 09, 2024
$0.030504
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۰.۸۴ ت
Jul 09, 2024
$0.030396
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۹۷.۳۶ ت
Jul 08, 2024
$0.030097
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۲.۹۶ ت
Jul 08, 2024
$0.026792
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۶.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$0.026893
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۸.۶۱ ت
Jul 07, 2024
$0.027202
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۸.۷۶ ت
Jul 06, 2024
$0.027002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۰.۹۵ ت
Jul 06, 2024
$0.028001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۳۳.۷۷ ت
Jul 05, 2024
$0.027992
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۵۸.۳۳ ت
Jul 05, 2024
$0.026793
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۳۲.۳۷ ت
Jul 04, 2024
$0.029673
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۸۱.۲۷ ت
Jul 04, 2024
$0.030467
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۱۶.۱۵ ت
Jul 03, 2024
$0.031088
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۵۷.۴۶ ت
Jul 03, 2024
$0.031749
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۶.۹۲ ت
Jul 02, 2024
$0.029358
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۳۴.۱۹ ت
Jul 02, 2024
$0.031169
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۷۴.۳۷ ت
Jul 01, 2024
$0.030260
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۵۵.۷۶ ت
Jul 01, 2024
$0.031551
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۱۳.۸۲ ت
Jun 30, 2024
$0.030745
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۱۳.۰۱ ت
Jun 30, 2024
$0.030948
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۲۵.۴۴ ت
Jun 29, 2024
$0.026455
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۲.۰۶ ت
Jun 29, 2024
$0.026151
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۶۳.۳۶ ت
Jun 28, 2024
$0.028663
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۲۳.۲۰ ت
Jun 28, 2024
$0.026362
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۰۴.۱۰ ت
Jun 27, 2024
$0.027670
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۹.۹۶ ت
Jun 27, 2024
$0.024786
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۰.۰۱ ت
Jun 26, 2024
$0.023494
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۷.۶۹ ت
Jun 26, 2024
$0.024994