تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Time Machine NFTs از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000090
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000090
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000091
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000091
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000090
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۱۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000087
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000086
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000086
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000086
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000087
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000086
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000084
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000083
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000082
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000081
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000083
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000082
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000081
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000081
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000082
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000081
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000081
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000080
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000081
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000083
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000082
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000082
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000082
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000082
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000081
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000080
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000079
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000078
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000078
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000078
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000079
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000079
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000080
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000092
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000092
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000091
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000090
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000094
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000096
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000093
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000091
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000103
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000100
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000101
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000108