تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TideBit Token از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۵۰.۴۲ ت
Jul 23, 2024
$0.002591
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۹.۵۷ ت
Jul 19, 2024
$0.002239
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۱.۶۲ ت
Jul 15, 2024
$0.002420
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰.۳۵ ت
Jul 11, 2024
$0.003069
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۸۳ ت
Jul 07, 2024
$0.002670
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۴.۶۵ ت
Jul 03, 2024
$0.002346
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵۴.۹۸ ت
Jun 29, 2024
$0.004162
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹.۱۹ ت
Jun 25, 2024
$0.002598
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۱۱ ت
Jun 21, 2024
$0.001129
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۱.۴۳ ت
Jun 17, 2024
$0.001898
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۹.۱۲ ت
Jun 13, 2024
$0.002189
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۴.۳۴ ت
Jun 09, 2024
$0.003119
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۱.۸۲ ت
Jun 05, 2024
$0.003800
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۰.۶۱ ت
Jun 01, 2024
$0.002897
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۲.۴۵ ت
May 28, 2024
$0.004546
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۷.۳۰ ت
May 24, 2024
$0.006996
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۳.۸۹ ت
May 20, 2024
$0.006968
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۷.۳۶ ت
May 16, 2024
$0.005402
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۹.۵۱ ت
May 12, 2024
$0.005089
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۰.۰۹ ت
May 08, 2024
$0.005041
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۱.۷۳ ت
May 04, 2024
$0.006834
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۷.۳۵ ت
Apr 30, 2024
$0.004668
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۶.۵۵ ت
Apr 26, 2024
$0.007008
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷۱.۳۵ ت
Apr 22, 2024
$0.008753
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۳.۱۷ ت
Apr 18, 2024
$0.007501
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۹۷.۶۶ ت
Apr 14, 2024
$0.010031
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۳۰.۸۹ ت
Apr 10, 2024
$0.011255
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۶۱.۴۲ ت
Apr 06, 2024
$0.010193
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۹.۷۳ ت
Apr 02, 2024
$0.008083
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۴۱.۵۸ ت
Mar 29, 2024
$0.011999
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۸۷.۸۹ ت
Mar 25, 2024
$0.016002
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۹۷.۵۳ ت
Mar 21, 2024
$0.030954
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۹۱۰.۶۴ ت
Mar 17, 2024
$0.031960
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۶۷.۳۴ ت
Mar 13, 2024
$0.043006
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۴۱.۸۲ ت
Mar 09, 2024
$0.044201
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۲۹.۱۳ ت
Mar 05, 2024
$0.041928
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۰۳.۷۹ ت
Mar 01, 2024
$0.037226
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۷۹.۱۷ ت
Feb 26, 2024
$0.037999
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۷۹.۰۰ ت
Feb 22, 2024
$0.040002
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۹۱۲.۶۸ ت
Feb 18, 2024
$0.052014
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳,۸۵۶.۹۵ ت
Feb 14, 2024
$0.069929
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳,۵۴۰.۶۳ ت
Feb 10, 2024
$0.064534
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵,۶۲۵.۱۹ ت
Feb 06, 2024
$0.101646
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲,۰۵۳.۶۰ ت
Feb 02, 2024
$0.035256
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۰۸.۸۶ ت
Jan 29, 2024
$0.030029
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۰۵۷.۶۸ ت
Jan 25, 2024
$0.037060
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۳۲۲.۹۸ ت
Jan 21, 2024
$0.043170
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲,۴۶۱.۲۹ ت
Jan 17, 2024
$0.046091
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲,۰۱۶.۵۱ ت
Jan 13, 2024
$0.038433
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۹۸۰.۳۴ ت
Jan 09, 2024
$0.038491

افزودن تراکنش

TideBit Token

TBT

  • TBT
  • IRT
  • USD