تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت THENODE از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۲ مهر ۱۴۰۲
۵۵۱.۱۴ ت
Oct 14, 2023
$0.010600
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۵۵۹.۸۴ ت
Oct 09, 2023
$0.010606
۱۲ مهر ۱۴۰۲
۵۳۳.۴۱ ت
Oct 04, 2023
$0.010600
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۵۲۵.۱۴ ت
Sep 29, 2023
$0.010600
۰۲ مهر ۱۴۰۲
۴۹۳.۶۵ ت
Sep 24, 2023
$0.009854
۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۳۹۸.۹۳ ت
Sep 19, 2023
$0.007963
۲۳ شهریور ۱۴۰۲
۵۳۱.۱۷ ت
Sep 14, 2023
$0.010603
۱۸ شهریور ۱۴۰۲
۵۲۷.۶۰ ت
Sep 09, 2023
$0.010597
۱۳ شهریور ۱۴۰۲
۵۲۶.۲۱ ت
Sep 04, 2023
$0.010600
۰۸ شهریور ۱۴۰۲
۵۲۰.۵۱ ت
Aug 30, 2023
$0.010600
۰۳ شهریور ۱۴۰۲
۵۳۰.۷۱ ت
Aug 25, 2023
$0.010594
۲۹ مرداد ۱۴۰۲
۵۶۵.۹۸ ت
Aug 20, 2023
$0.011298
۲۴ مرداد ۱۴۰۲
۵۵۶.۱۲ ت
Aug 15, 2023
$0.011292
۱۹ مرداد ۱۴۰۲
۵۶۰.۹۴ ت
Aug 10, 2023
$0.011292
۱۴ مرداد ۱۴۰۲
۵۵۸.۲۳ ت
Aug 05, 2023
$0.011284
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۵۵۷.۷۶ ت
Jul 31, 2023
$0.011298
۰۴ مرداد ۱۴۰۲
۵۵۲.۴۷ ت
Jul 26, 2023
$0.011298
۳۰ تیر ۱۴۰۲
۵۴۹.۶۴ ت
Jul 21, 2023
$0.011301
۲۵ تیر ۱۴۰۲
۵۴۶.۷۳ ت
Jul 16, 2023
$0.011303
۲۰ تیر ۱۴۰۲
۵۵۵.۴۱ ت
Jul 11, 2023
$0.011301
۱۵ تیر ۱۴۰۲
۵۶۸.۵۴ ت
Jul 06, 2023
$0.011300
۱۰ تیر ۱۴۰۲
۴۷۸.۳۹ ت
Jul 01, 2023
$0.009602
۰۵ تیر ۱۴۰۲
۷۷۱.۸۷ ت
Jun 26, 2023
$0.015505
۳۱ خرداد ۱۴۰۲
۷۵۳.۲۳ ت
Jun 21, 2023
$0.015507
۲۶ خرداد ۱۴۰۲
۷۵۵.۹۳ ت
Jun 16, 2023
$0.015487
۲۱ خرداد ۱۴۰۲
۷۲۸.۶۰ ت
Jun 11, 2023
$0.015507
۱۶ خرداد ۱۴۰۲
۷۸۷.۶۶ ت
Jun 06, 2023
$0.015505
۱۱ خرداد ۱۴۰۲
۷۹۲.۲۳ ت
Jun 01, 2023
$0.015506
۰۶ خرداد ۱۴۰۲
۸۰۲.۹۵ ت
May 27, 2023
$0.015505
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۸۰۸.۳۲ ت
May 22, 2023
$0.015504
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
۷۹۱.۸۷ ت
May 17, 2023
$0.015501
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
۸۲۲.۵۰ ت
May 12, 2023
$0.015508
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
۸۱۵.۹۴ ت
May 07, 2023
$0.015529
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
۸۳۸.۰۷ ت
May 02, 2023
$0.015505
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
۸۲۶.۲۱ ت
Apr 27, 2023
$0.015506
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
۷۹۶.۸۹ ت
Apr 22, 2023
$0.015502
۲۸ فروردین ۱۴۰۲
۷۹۵.۶۳ ت
Apr 17, 2023
$0.015507
۲۳ فروردین ۱۴۰۲
۷۸۸.۱۱ ت
Apr 12, 2023
$0.015513
۱۸ فروردین ۱۴۰۲
۷۸۶.۲۴ ت
Apr 07, 2023
$0.015505
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
۸۰۴.۵۷ ت
Apr 02, 2023
$0.015505
۰۸ فروردین ۱۴۰۲
۸۲۰.۶۲ ت
Mar 28, 2023
$0.015503
۰۳ فروردین ۱۴۰۲
۸۰۸.۰۶ ت
Mar 23, 2023
$0.015527
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۷۷۸.۸۵ ت
Mar 18, 2023
$0.015538
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۶۹۹.۸۷ ت
Mar 13, 2023
$0.015616
۱۷ اسفند ۱۴۰۱
۷۶۱.۶۰ ت
Mar 08, 2023
$0.015500
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
۱,۰۰۰.۱۷ ت
Mar 03, 2023
$0.022401
۰۷ اسفند ۱۴۰۱
۹۵۶.۱۸ ت
Feb 26, 2023
$0.022402
۰۲ اسفند ۱۴۰۱
۲۲۴.۴۶ ت
Feb 21, 2023
$0.005400
۲۷ بهمن ۱۴۰۱
۱۸۹.۵۱ ت
Feb 16, 2023
$0.004200
۲۲ بهمن ۱۴۰۱
۱۸۲.۳۷ ت
Feb 11, 2023
$0.004200

افزودن تراکنش

THENODE

THE

  • THE
  • IRT
  • USD