تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Teq Network از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۱۶.۹۵ ت
Jul 16, 2024
$0.005468
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱۸.۸۵ ت
Jul 15, 2024
$0.005468
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱۹.۷۴ ت
Jul 15, 2024
$0.005468
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۱۹.۳۴ ت
Jul 14, 2024
$0.005468
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۱۷.۷۴ ت
Jul 14, 2024
$0.005468
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱۰.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.005343
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱۲.۳۸ ت
Jul 13, 2024
$0.005343
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱۴.۲۹ ت
Jul 12, 2024
$0.005343
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱۵.۹۷ ت
Jul 12, 2024
$0.005373
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱۵.۰۳ ت
Jul 11, 2024
$0.005373
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱۹.۹۶ ت
Jul 11, 2024
$0.005448
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱۷.۳۲ ت
Jul 10, 2024
$0.005370
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱۶.۶۴ ت
Jul 10, 2024
$0.005370
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱۸.۱۵ ت
Jul 09, 2024
$0.005370
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱۹.۹۲ ت
Jul 09, 2024
$0.005370
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲۰.۶۹ ت
Jul 08, 2024
$0.005370
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲۱.۲۸ ت
Jul 08, 2024
$0.005370
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲۲.۷۳ ت
Jul 07, 2024
$0.005370
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۳۲.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.005495
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۳۳.۵۰ ت
Jul 06, 2024
$0.005495
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۲۷.۹۳ ت
Jul 06, 2024
$0.005495
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴۰.۳۶ ت
Jul 05, 2024
$0.005495
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴۵.۸۸ ت
Jul 05, 2024
$0.005588
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۶۲.۷۳ ت
Jul 04, 2024
$0.005874
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۶۲.۷۱ ت
Jul 04, 2024
$0.005874
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸۹.۵۰ ت
Jul 03, 2024
$0.006319
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸۹.۶۲ ت
Jul 03, 2024
$0.006319
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹۱.۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.006319
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹۸.۵۹ ت
Jul 02, 2024
$0.006423
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹۱.۸۵ ت
Jul 01, 2024
$0.006329
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹۲.۳۱ ت
Jul 01, 2024
$0.006329
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۹۶.۴۷ ت
Jun 30, 2024
$0.006369
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۹۳.۶۹ ت
Jun 30, 2024
$0.006369
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹۱.۳۳ ت
Jun 29, 2024
$0.006369
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۲۴.۳۹ ت
Jun 29, 2024
$0.005295
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲۵.۹۳ ت
Jun 28, 2024
$0.005295
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲۶.۰۳ ت
Jun 28, 2024
$0.005295
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۴۱.۲۷ ت
Jun 27, 2024
$0.005541
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۳۷.۵۷ ت
Jun 27, 2024
$0.005541
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۲۰.۰۴ ت
Jun 26, 2024
$0.005295
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۱۹.۴۱ ت
Jun 26, 2024
$0.005295
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۳۴.۰۰ ت
Jun 25, 2024
$0.005481
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۳۵.۸۱ ت
Jun 25, 2024
$0.005481
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۲۳.۴۷ ت
Jun 24, 2024
$0.005295
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۲۰.۲۲ ت
Jun 24, 2024
$0.005295
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱۵.۹۶ ت
Jun 23, 2024
$0.005295
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱۳.۶۶ ت
Jun 23, 2024
$0.005295
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱۶.۴۱ ت
Jun 22, 2024
$0.005330
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱۶.۳۷ ت
Jun 22, 2024
$0.005330
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱۴.۷۰ ت
Jun 21, 2024
$0.005296