تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت تنت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۶,۰۱۶.۲۰ ت
Jul 25, 2024
$0.102437
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۲۸.۸۵ ت
Jul 19, 2024
$0.104210
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۵۶.۶۵ ت
Jul 13, 2024
$0.095042
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۶۹.۷۳ ت
Jul 07, 2024
$0.093551
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۴۳.۱۲ ت
Jul 01, 2024
$0.103945
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۹۵.۰۱ ت
Jun 25, 2024
$0.101118
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۲۷۱.۲۹ ت
Jun 19, 2024
$0.105894
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶,۴۱۳.۸۳ ت
Jun 13, 2024
$0.108756
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶,۷۹۷.۱۹ ت
Jun 07, 2024
$0.115726
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶,۶۷۹.۰۶ ت
Jun 01, 2024
$0.113417
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶,۵۰۷.۳۷ ت
May 26, 2024
$0.113706
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۷۲۰.۳۵ ت
May 20, 2024
$0.096308
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۴۵۹.۹۹ ت
May 14, 2024
$0.092182
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۷۴۳.۷۳ ت
May 08, 2024
$0.093373
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۶۳۴.۱۳ ت
May 02, 2024
$0.091190
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۲۳۰.۷۱ ت
Apr 26, 2024
$0.097787
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۳۳۲.۵۸ ت
Apr 20, 2024
$0.095196
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶,۵۴۸.۱۰ ت
Apr 14, 2024
$0.094157
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۸۰۹.۰۷ ت
Apr 08, 2024
$0.106577
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶,۸۰۵.۲۰ ت
Apr 02, 2024
$0.107919
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶,۷۷۳.۹۵ ت
Mar 27, 2024
$0.110051
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶,۵۹۰.۱۲ ت
Mar 21, 2024
$0.107504
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷,۰۶۸.۶۹ ت
Mar 15, 2024
$0.117680
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶,۹۸۸.۰۹ ت
Mar 09, 2024
$0.116921
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶,۱۲۶.۵۰ ت
Mar 03, 2024
$0.103350
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵,۳۰۰.۷۷ ت
Feb 26, 2024
$0.092432
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴,۹۷۵.۹۶ ت
Feb 20, 2024
$0.088346
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴,۴۳۶.۵۷ ت
Feb 14, 2024
$0.080438
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۴,۰۲۴.۴۹ ت
Feb 08, 2024
$0.072560
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴,۰۷۴.۲۱ ت
Feb 02, 2024
$0.069947
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۳,۸۶۶.۰۵ ت
Jan 27, 2024
$0.069801
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳,۹۵۹.۴۲ ت
Jan 21, 2024
$0.073582
۲۵ دی ۱۴۰۲
۳,۹۲۸.۸۰ ت
Jan 15, 2024
$0.073677
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳,۷۰۶.۱۹ ت
Jan 09, 2024
$0.072037
۱۳ دی ۱۴۰۲
۳,۶۷۸.۰۴ ت
Jan 03, 2024
$0.071949
۰۷ دی ۱۴۰۲
۳,۶۴۱.۴۷ ت
Dec 28, 2023
$0.071968
۰۱ دی ۱۴۰۲
۳,۴۳۹.۰۲ ت
Dec 22, 2023
$0.068723
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۳,۴۳۳.۹۹ ت
Dec 16, 2023
$0.067623
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۳,۵۹۳.۹۱ ت
Dec 10, 2023
$0.071149
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۳,۳۵۱.۵۸ ت
Dec 04, 2023
$0.066322
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۳,۱۲۰.۷۸ ت
Nov 28, 2023
$0.061426
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۳,۰۰۵.۵۷ ت
Nov 22, 2023
$0.058838
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۳,۱۹۵.۲۴ ت
Nov 16, 2023
$0.062420
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۳,۲۷۹.۵۶ ت
Nov 10, 2023
$0.063582
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۲,۸۹۸.۸۹ ت
Nov 04, 2023
$0.055878
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۲,۸۳۵.۹۲ ت
Oct 29, 2023
$0.054311
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۲,۵۴۲.۷۱ ت
Oct 23, 2023
$0.050172
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۲,۴۴۳.۲۵ ت
Oct 17, 2023
$0.048176
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۲,۴۸۷.۰۴ ت
Oct 11, 2023
$0.047025
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۲,۴۶۹.۵۰ ت
Oct 05, 2023
$0.049105

افزودن تراکنش

TENT

TENT

  • TENT
  • IRT
  • USD