تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Teh Fund از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۲.۰۰ ت
Jul 13, 2024
$0.017822
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۱.۷۳ ت
Jul 11, 2024
$0.017909
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۹.۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.018615
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۶.۳۵ ت
Jul 07, 2024
$0.019409
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۱.۴۵ ت
Jul 05, 2024
$0.019250
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۳۴.۱۵ ت
Jul 03, 2024
$0.021639
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۸.۴۰ ت
Jul 01, 2024
$0.020946
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۰۹.۰۹ ت
Jun 29, 2024
$0.021369
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۷.۵۳ ت
Jun 27, 2024
$0.021298
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۲.۲۸ ت
Jun 25, 2024
$0.025663
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۷.۸۸ ت
Jun 23, 2024
$0.028326
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۰۵.۱۹ ت
Jun 21, 2024
$0.028689
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۹۷.۲۷ ت
Jun 19, 2024
$0.026971
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۸۶.۴۷ ت
Jun 17, 2024
$0.030440
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۳۲.۸۶ ت
Jun 15, 2024
$0.029282
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۷۰.۰۳ ت
Jun 13, 2024
$0.031709
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۲۳.۴۰ ت
Jun 11, 2024
$0.035791
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۷۳.۵۹ ت
Jun 09, 2024
$0.035091
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۲۴.۸۰ ت
Jun 07, 2024
$0.036176
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۲۸.۱۵ ت
Jun 05, 2024
$0.034744
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۳۶.۵۱ ت
Jun 03, 2024
$0.036119
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۰۳.۹۸ ت
Jun 01, 2024
$0.035727
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۸۴.۵۷ ت
May 30, 2024
$0.035607
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۳۵۲.۹۹ ت
May 28, 2024
$0.040761
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۷۳.۰۲ ت
May 26, 2024
$0.027486
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۷۰.۸۸ ت
May 24, 2024
$0.026983
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۴۶.۸۶ ت
May 22, 2024
$0.023612
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۲۶.۸۵ ت
May 20, 2024
$0.020655
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۱۵.۴۴ ت
May 18, 2024
$0.020879
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۵۲.۹۸ ت
May 16, 2024
$0.017923
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۵۶.۲۶ ت
May 14, 2024
$0.017833
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۴۷.۰۹ ت
May 12, 2024
$0.018861
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۲۳.۴۶ ت
May 10, 2024
$0.019992
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۲۰.۱۷ ت
May 08, 2024
$0.018210
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۳۹.۴۰ ت
May 06, 2024
$0.018734
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۵۰.۵۴ ت
May 04, 2024
$0.018646
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۷۴.۹۲ ت
May 02, 2024
$0.017398
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۲۲.۸۱ ت
Apr 30, 2024
$0.018242
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۱۶.۷۵ ت
Apr 28, 2024
$0.018152
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۰۱.۸۹ ت
Apr 26, 2024
$0.017293
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۷۷.۱۵ ت
Apr 24, 2024
$0.018140
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۶۳.۴۹ ت
Apr 22, 2024
$0.019356
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۶۹.۲۲ ت
Apr 20, 2024
$0.019080
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۹۳.۴۳ ت
Apr 18, 2024
$0.016300
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۵۴.۲۸ ت
Apr 16, 2024
$0.017086
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۶۰.۸۰ ت
Apr 14, 2024
$0.016691
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۸۶.۳۸ ت
Apr 12, 2024
$0.021214
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۴۰.۶۹ ت
Apr 10, 2024
$0.022186
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۵۹.۴۹ ت
Apr 08, 2024
$0.022844
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۳۹.۰۹ ت
Apr 06, 2024
$0.022177