تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Tate Stop از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000212
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000211
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000206
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۹۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000204
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۳۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000246
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۳۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000247
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000245
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000244
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000244
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۱۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000243
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000242
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۵۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000248
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000242
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۱۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000240
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000246
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۳۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000245
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000243
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000220
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000222
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۸۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000218
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000214
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۷۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000217
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000215
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۸۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000217
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۶۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000231
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۶۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000229
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۵۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000226
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۴۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000224
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۶۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000227
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۹۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000216
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۳۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000223
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۳۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000223
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000229
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000238
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۸۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000228
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۱۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000232
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000233
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۱۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000236
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۸۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000232
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000235
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۲۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000246
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۵۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000251
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۲۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000262
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۷۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000271
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۵۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000284
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۲۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000294
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000305
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000303
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۰۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000309
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۴۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000313