تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TRDGtoken (BSC) از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 16, 2024
$0.00000000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000000000009
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000000000009
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000000000009
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 04, 2024
$0.00000000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 01, 2024
$0.00000000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 28, 2024
$0.00000000001
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 25, 2024
$0.00000000001
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 22, 2024
$0.00000000001
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 19, 2024
$0.00000000001
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 16, 2024
$0.00000000001
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 13, 2024
$0.00000000001
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jun 10, 2024
$0.00000000001
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jun 07, 2024
$0.00000000001
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jun 04, 2024
$0.00000000001
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jun 01, 2024
$0.00000000001
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
May 29, 2024
$0.00000000001
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
May 26, 2024
$0.00000000001
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
May 23, 2024
$0.00000000001
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
May 20, 2024
$0.00000000001
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
May 17, 2024
$0.00000000001
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
May 14, 2024
$0.00000000001
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
May 11, 2024
$0.00000000001
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
May 08, 2024
$0.00000000001
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
May 05, 2024
$0.00000000001
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
May 02, 2024
$0.00000000001
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۸ ت
Apr 29, 2024
$0.00000000001
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۸ ت
Apr 26, 2024
$0.00000000001
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۹ ت
Apr 23, 2024
$0.00000000001
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۸ ت
Apr 20, 2024
$0.00000000001
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۹ ت
Apr 17, 2024
$0.00000000001
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Apr 14, 2024
$0.00000000001
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Apr 11, 2024
$0.00000000001
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Apr 08, 2024
$0.00000000001
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Apr 05, 2024
$0.00000000001
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Apr 02, 2024
$0.00000000001
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Mar 30, 2024
$0.00000000001
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Mar 27, 2024
$0.00000000001
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Mar 24, 2024
$0.00000000001
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Mar 21, 2024
$0.00000000001
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Mar 18, 2024
$0.00000000001
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Mar 15, 2024
$0.00000000001
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Mar 12, 2024
$0.00000000001
۰۱ شهریور ۱۴۰۱
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Aug 23, 2022
$0.000000000008
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Aug 20, 2022
$0.000000000008
۲۶ مرداد ۱۴۰۱
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Aug 17, 2022
$0.000000000009
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Aug 14, 2022
$0.000000000009
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Aug 11, 2022
$0.000000000009
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Aug 08, 2022
$0.000000000008
۱۴ مرداد ۱۴۰۱
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Aug 05, 2022
$0.000000000007