تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Taproot Exchange از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۴.۶۴ ت
Jul 18, 2024
$0.002844
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵۳.۹۹ ت
Jul 17, 2024
$0.002661
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵۵.۳۷ ت
Jul 17, 2024
$0.002677
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۱۱ ت
Jul 16, 2024
$0.002794
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۵۴.۳۸ ت
Jul 16, 2024
$0.002663
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۶۸ ت
Jul 15, 2024
$0.002772
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۷.۱۲ ت
Jul 15, 2024
$0.002856
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۴.۳۹ ت
Jul 14, 2024
$0.002815
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۶.۸۸ ت
Jul 14, 2024
$0.002872
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۹۹ ت
Jul 13, 2024
$0.002788
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۹۸ ت
Jul 13, 2024
$0.002804
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۶.۳۳ ت
Jul 12, 2024
$0.002657
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۴۱ ت
Jul 12, 2024
$0.002762
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶۴.۸۴ ت
Jul 11, 2024
$0.002812
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۶۵ ت
Jul 11, 2024
$0.002752
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۷۰ ت
Jul 10, 2024
$0.002905
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۶.۲۰ ت
Jul 10, 2024
$0.002818
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷۷.۸۶ ت
Jul 09, 2024
$0.003002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۶.۹۶ ت
Jul 09, 2024
$0.002802
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۵۸ ت
Jul 08, 2024
$0.002873
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸.۴۱ ت
Jul 08, 2024
$0.003149
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹.۳۴ ت
Jul 07, 2024
$0.003150
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۸.۳۲ ت
Jul 07, 2024
$0.003272
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۲۱ ت
Jul 06, 2024
$0.002821
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۲۰ ت
Jul 06, 2024
$0.002734
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵۴.۷۵ ت
Jul 05, 2024
$0.002498
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸.۱۰ ت
Jul 05, 2024
$0.003039
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰۷.۴۳ ت
Jul 04, 2024
$0.003359
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۱۵.۲۵ ت
Jul 04, 2024
$0.003486
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲۶.۷۴ ت
Jul 03, 2024
$0.003678
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱۹.۸۹ ت
Jul 03, 2024
$0.003566
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱۳.۴۳ ت
Jul 02, 2024
$0.003448
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲۱.۹۸ ت
Jul 02, 2024
$0.003577
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۹۸ ت
Jul 01, 2024
$0.003777
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲۳.۷۸ ت
Jul 01, 2024
$0.003610
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳۴.۹۷ ت
Jun 30, 2024
$0.003774
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳۴.۸۲ ت
Jun 30, 2024
$0.003799
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۰.۸۶ ت
Jun 29, 2024
$0.003757
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۹.۵۲ ت
Jun 29, 2024
$0.003909
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳۰.۷۷ ت
Jun 28, 2024
$0.003751
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳۴.۰۸ ت
Jun 28, 2024
$0.003801
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴۸.۴۰ ت
Jun 27, 2024
$0.004033
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶۳.۴۲ ت
Jun 27, 2024
$0.004324
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸۰.۷۵ ت
Jun 26, 2024
$0.004645
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۶۵.۵۹ ت
Jun 26, 2024
$0.004403
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴۴.۵۹ ت
Jun 25, 2024
$0.004014
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴۹.۷۵ ت
Jun 25, 2024
$0.004076
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳۷.۰۲ ت
Jun 24, 2024
$0.003880
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۴۴.۴۷ ت
Jun 24, 2024
$0.004042
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۵.۵۴ ت
Jun 23, 2024
$0.004450