تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Tao Ceτi از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۲۸۲.۸۶ ت
Jul 20, 2024
$0.998385
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۳۸۷.۰۵ ت
Jul 20, 2024
$1.05
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۴۹۵.۲۵ ت
Jul 19, 2024
$0.889682
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۸۲۳.۹۰ ت
Jul 19, 2024
$0.947649
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۱۰۷.۴۶ ت
Jul 18, 2024
$0.901638
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۴۰۷.۲۵ ت
Jul 18, 2024
$0.940114
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۵,۱۶۷.۲۴ ت
Jul 17, 2024
$0.953625
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۷۳۳.۵۰ ت
Jul 17, 2024
$0.994924
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۲۲۱.۲۴ ت
Jul 16, 2024
$0.968981
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۴۱۱.۲۹ ت
Jul 16, 2024
$0.938805
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۷۲۱.۴۳ ت
Jul 15, 2024
$0.835616
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۰۰۷.۱۶ ت
Jul 15, 2024
$0.854823
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۲۹۵.۱۴ ت
Jul 14, 2024
$0.844167
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۲۳۵.۷۳ ت
Jul 14, 2024
$0.864598
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۲۶۴.۸۳ ت
Jul 13, 2024
$0.813571
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۷۸۳.۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.817300
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۶۶۱.۲۸ ت
Jul 12, 2024
$0.827263
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۹۴۶.۷۲ ت
Jul 12, 2024
$0.849477
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۴۸۳.۸۴ ت
Jul 11, 2024
$0.895292
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۷۷۸.۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.898719
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۶۹۸.۷۷ ت
Jul 10, 2024
$0.959524
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۲۱۷.۷۸ ت
Jul 10, 2024
$0.919506
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۸۵۷.۵۰ ت
Jul 09, 2024
$0.875298
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۳۷۱.۸۵ ت
Jul 09, 2024
$0.912669
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۸۹۷.۴۹ ت
Jul 08, 2024
$0.885773
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۴۴۴.۸۳ ت
Jul 08, 2024
$0.960150
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۰۰۵.۶۹ ت
Jul 07, 2024
$1.03
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۷۶۲.۴۶ ت
Jul 07, 2024
$1.06
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۶۸۳.۸۳ ت
Jul 06, 2024
$0.983437
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۴۳۱.۹۱ ت
Jul 06, 2024
$1.01
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۱۸۷.۰۸ ت
Jul 05, 2024
$0.907165
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۲۳۲.۳۲ ت
Jul 05, 2024
$1.00
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۸۲۱.۶۳ ت
Jul 04, 2024
$1.00
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۵۸۹.۲۰ ت
Jul 04, 2024
$1.07
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۲۲۹.۶۰ ت
Jul 03, 2024
$0.993414
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۱۱۶.۸۵ ت
Jul 03, 2024
$0.991287
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۴۲۸.۹۶ ت
Jul 02, 2024
$1.17
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۵۵۳.۸۶ ت
Jul 02, 2024
$1.20
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۵۲۴.۰۱ ت
Jul 01, 2024
$1.21
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۲۷۸.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$1.19
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۸۲۷.۳۷ ت
Jun 30, 2024
$1.08
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۰,۶۳۴.۶۰ ت
Jun 30, 2024
$1.14
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۱,۳۳۱.۳۹ ت
Jun 29, 2024
$1.16
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۲۰۹.۱۵ ت
Jun 29, 2024
$1.21
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۷,۴۵۱.۹۷ ت
Jun 28, 2024
$1.25
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸۱,۵۱۶.۸۷ ت
Jun 28, 2024
$1.32
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۹۰۶.۸۶ ت
Jun 27, 2024
$1.18
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷۶,۸۵۴.۶۳ ت
Jun 27, 2024
$1.26
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۹۶۱.۶۹ ت
Jun 26, 2024
$1.25
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۸۰,۷۷۷.۱۱ ت
Jun 26, 2024
$1.33