تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TABANK از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0.04%
$0.030012
۱,۷۴۲ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۸۴ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $0
سکه در گردش 36,000,000 TAB
ارزش بازار رقیق شده $1,080,442
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۵۴.۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.030005
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۶۸.۹۰ ت
Jul 10, 2024
$0.029999
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۸.۳۲ ت
Jul 07, 2024
$0.030002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۵۰.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.029968
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۵۶.۷۳ ت
Jul 01, 2024
$0.029954
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۴۴.۵۰ ت
Jun 28, 2024
$0.029957
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۳۶.۷۲ ت
Jun 25, 2024
$0.029980
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۷۹.۵۰ ت
Jun 22, 2024
$0.029984
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۷۵.۷۷ ت
Jun 19, 2024
$0.029985
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۵۸.۰۴ ت
Jun 16, 2024
$0.029982
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۶۸.۷۹ ت
Jun 13, 2024
$0.029992
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۷۱.۴۲ ت
Jun 10, 2024
$0.029997
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۶۱.۳۲ ت
Jun 07, 2024
$0.029987
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۶۹.۹۹ ت
Jun 04, 2024
$0.029994
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۶۴.۹۶ ت
Jun 01, 2024
$0.029971
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۴۹.۸۴ ت
May 29, 2024
$0.029970
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۱۶.۶۶ ت
May 26, 2024
$0.029996
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۲۳.۱۸ ت
May 23, 2024
$0.029986
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۸۱.۴۸ ت
May 20, 2024
$0.029993
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۵۶.۰۲ ت
May 17, 2024
$0.030003
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۷۶.۶۱ ت
May 14, 2024
$0.029994
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۳۷.۹۵ ت
May 11, 2024
$0.029993
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۳۸.۰۰ ت
May 08, 2024
$0.038007
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۲۲.۱۹ ت
May 05, 2024
$0.038005
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۴۴.۵۹ ت
May 02, 2024
$0.037948
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۱۲.۲۹ ت
Apr 29, 2024
$0.037990
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۲۰.۷۴ ت
Apr 26, 2024
$0.037992
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۸۴.۷۲ ت
Apr 23, 2024
$0.038015
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۲۸.۹۳ ت
Apr 20, 2024
$0.038017
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۳۰.۲۷ ت
Apr 17, 2024
$0.038014
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۶۴۵.۷۶ ت
Apr 14, 2024
$0.038044
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۶۹.۵۴ ت
Apr 11, 2024
$0.037997
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۲۷.۶۲ ت
Apr 08, 2024
$0.037997
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۴۸.۵۶ ت
Apr 05, 2024
$0.010001
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۳۰.۸۷ ت
Apr 02, 2024
$0.010004
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۲۰.۵۰ ت
Mar 30, 2024
$0.010004
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۵.۴۶ ت
Mar 27, 2024
$0.009999
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۲۰.۲۴ ت
Mar 24, 2024
$0.010001
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۳.۱۰ ت
Mar 21, 2024
$0.010001
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۲.۹۰ ت
Mar 18, 2024
$0.009993
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۰.۵۱ ت
Mar 15, 2024
$0.009997
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۹۶.۵۰ ت
Mar 12, 2024
$0.010002
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۹۹.۰۰ ت
Mar 09, 2024
$0.010022
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۹۷.۰۹ ت
Mar 06, 2024
$0.010011
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۹۳.۲۲ ت
Mar 03, 2024
$0.010007
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۸۴.۷۶ ت
Feb 29, 2024
$0.010009
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۷۳.۴۶ ت
Feb 26, 2024
$0.009999
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۵۷۳.۲۷ ت
Feb 23, 2024
$0.009994
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۶۳.۱۳ ت
Feb 20, 2024
$0.009998
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۵۵۷.۶۹ ت
Feb 17, 2024
$0.010007