تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SWIFTIES از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۹۵ ت
Jul 21, 2024
$0.001007
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۲۰ ت
Jul 21, 2024
$0.000997
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۰۳ ت
Jul 20, 2024
$0.000819
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۷۸ ت
Jul 20, 2024
$0.000818
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۹۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000707
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۸۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000843
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۶۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000840
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۰۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000658
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۶۴ ت
Jul 17, 2024
$0.000668
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۷۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000667
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۲۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000658
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۲۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000659
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۳۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000657
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۷۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000645
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۵۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000642
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۸۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000635
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۶۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000631
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۹۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000649
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۱۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000632
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۷۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000641
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۳۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000671
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۲۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000668
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000679
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۵۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000670
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۱۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000694
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۷۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000683
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۸۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000684
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۷۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000663
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۰۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000683
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۶۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000638
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۴۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000634
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۵۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000612
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۸۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000610
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۵۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000654
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000654
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۸۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000694
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۰۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000730
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۶۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000805
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۸۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000822
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۲۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000825
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۱۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000810
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۵۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000766
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۵۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000763
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۱۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000762
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۰۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000766
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۶۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000762
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۱۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000765
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۲۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000767
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۱۵ ت
Jun 27, 2024
$0.000765
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۵۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000764

افزودن تراکنش

SWIFTIES

SWIFTIES

  • SWIFTIES
  • IRT
  • USD