تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Swapr از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۸۵.۱۴ ت
Jul 19, 2024
$0.008385
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۸۶.۶۲ ت
Jul 17, 2024
$0.008385
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰۵.۵۲ ت
Jul 15, 2024
$0.005222
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰۳.۸۸ ت
Jul 13, 2024
$0.006908
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵۷.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.006091
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸۵.۰۳ ت
Jul 09, 2024
$0.006463
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸۳.۳۲ ت
Jul 07, 2024
$0.006324
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۷۲.۷۸ ت
Jul 05, 2024
$0.007639
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷۶.۸۵ ت
Jul 03, 2024
$0.007734
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱۹.۳۴ ت
Jul 01, 2024
$0.008378
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۶۶.۵۴ ت
Jun 29, 2024
$0.007615
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳۷.۵۲ ت
Jun 27, 2024
$0.007181
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۰۹.۴۵ ت
Jun 25, 2024
$0.008315
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹۹.۳۶ ت
Jun 23, 2024
$0.008430
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷۴.۴۳ ت
Jun 21, 2024
$0.007982
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۹۹.۱۷ ت
Jun 19, 2024
$0.008428
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۴.۵۹ ت
Jun 17, 2024
$0.009961
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۲.۲۰ ت
Jun 15, 2024
$0.009838
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۰.۶۲ ت
Jun 13, 2024
$0.010014
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۰۲.۱۵ ت
Jun 11, 2024
$0.010149
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۱.۵۵ ت
Jun 09, 2024
$0.009841
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۱.۸۷ ت
Jun 07, 2024
$0.010077
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۶۳.۷۸ ت
Jun 05, 2024
$0.009658
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۶۲.۱۷ ت
Jun 03, 2024
$0.009504
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۳.۳۰ ت
Jun 01, 2024
$0.008886
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۹۷.۱۳ ت
May 30, 2024
$0.008491
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۰.۲۲ ت
May 28, 2024
$0.007452
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۴.۲۵ ت
May 26, 2024
$0.007238
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۷۲.۸۰ ت
May 24, 2024
$0.008121
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۰.۲۷ ت
May 22, 2024
$0.007543
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۸.۰۱ ت
May 20, 2024
$0.006700
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۲.۵۹ ت
May 18, 2024
$0.007603
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۶.۷۰ ت
May 16, 2024
$0.007603
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵۰.۳۷ ت
May 14, 2024
$0.007603
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۲.۴۴ ت
May 12, 2024
$0.007603
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۵.۴۸ ت
May 10, 2024
$0.007606
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵۴.۲۴ ت
May 08, 2024
$0.009010
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶۳.۷۰ ت
May 06, 2024
$0.009268
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳۰.۱۱ ت
May 04, 2024
$0.008591
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۸.۰۱ ت
May 02, 2024
$0.008546
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۶.۷۲ ت
Apr 30, 2024
$0.008882
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۷.۵۵ ت
Apr 28, 2024
$0.008900
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷۴.۲۹ ت
Apr 26, 2024
$0.009013
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷۴.۷۸ ت
Apr 24, 2024
$0.010399
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶۵.۴۰ ت
Apr 22, 2024
$0.010193
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷۳.۲۵ ت
Apr 20, 2024
$0.010120
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۸۴.۳۳ ت
Apr 18, 2024
$0.008710
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۸.۶۴ ت
Apr 16, 2024
$0.009157
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۴.۴۹ ت
Apr 14, 2024
$0.008836
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۶۴.۵۶ ت
Apr 12, 2024
$0.008639