تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Structure finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵۸.۵۶ ت
Jul 13, 2024
$0.004422
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴۸.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.004206
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵۹.۲۹ ت
Jul 07, 2024
$0.004278
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۷۶.۶۴ ت
Jul 04, 2024
$0.004480
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷۷.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.004478
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۸۴.۷۱ ت
Jun 28, 2024
$0.004624
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷۹.۲۶ ت
Jun 25, 2024
$0.004558
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۷۱.۹۷ ت
Jun 22, 2024
$0.004582
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۴.۱۶ ت
Jun 19, 2024
$0.004291
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۹.۴۹ ت
Jun 16, 2024
$0.004766
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۱.۹۹ ت
Jun 13, 2024
$0.004612
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۵.۸۳ ت
Jun 10, 2024
$0.005009
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۵.۷۳ ت
Jun 07, 2024
$0.005376
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۳.۷۵ ت
Jun 04, 2024
$0.005316
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۸.۲۹ ت
Jun 01, 2024
$0.005235
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۸.۶۲ ت
May 29, 2024
$0.005457
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۴۳.۰۴ ت
May 26, 2024
$0.007741
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۷۳.۰۰ ت
May 23, 2024
$0.008231
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۹.۴۰ ت
May 20, 2024
$0.008071
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۴.۵۲ ت
May 17, 2024
$0.008107
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۴.۸۰ ت
May 14, 2024
$0.007847
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸۴.۸۷ ت
May 11, 2024
$0.007912
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۵.۴۴ ت
May 08, 2024
$0.008541
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۰.۶۵ ت
May 05, 2024
$0.008521
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰۷.۱۱ ت
May 02, 2024
$0.008207
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸۶.۳۲ ت
Apr 29, 2024
$0.009633
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱۴.۲۷ ت
Apr 26, 2024
$0.009640
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴۹.۳۳ ت
Apr 23, 2024
$0.009934
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱۴.۴۸ ت
Apr 20, 2024
$0.009237
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۸۵.۵۶ ت
Apr 17, 2024
$0.010299
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۵۶.۷۷ ت
Apr 14, 2024
$0.009444
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۵۲.۱۴ ت
Apr 11, 2024
$0.010034
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۳۰.۲۰ ت
Apr 08, 2024
$0.009864
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۴۳.۵۲ ت
Apr 05, 2024
$0.009924
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۳۱.۴۳ ت
Apr 02, 2024
$0.010013
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۲۲.۶۸ ت
Mar 30, 2024
$0.010039
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۰۸.۶۷ ت
Mar 27, 2024
$0.009888
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۴۶.۹۶ ت
Mar 24, 2024
$0.010432
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۳۴.۲۸ ت
Mar 21, 2024
$0.010346
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۷۵۹.۵۲ ت
Mar 18, 2024
$0.012589
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۸۶۶.۹۱ ت
Mar 15, 2024
$0.014432
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۸۵.۸۱ ت
Mar 12, 2024
$0.013176
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۳۹.۳۵ ت
Mar 09, 2024
$0.012370
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶۳۴.۶۸ ت
Mar 06, 2024
$0.010642
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۳۹.۳۷ ت
Mar 03, 2024
$0.010785
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۸.۴۵ ت
Feb 29, 2024
$0.010415
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۹۵.۶۰ ت
Feb 26, 2024
$0.010385
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۶۴۵.۱۶ ت
Feb 23, 2024
$0.011247
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۶۱۳.۴۰ ت
Feb 20, 2024
$0.010890
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۷۴۹.۷۹ ت
Feb 17, 2024
$0.013456