تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Stride Staked STARS از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۸۸۳.۹۰ ت
Jul 25, 2024
$0.015050
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۹۲۰.۵۷ ت
Jul 23, 2024
$0.015859
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۹۸۳.۹۳ ت
Jul 21, 2024
$0.017153
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۹۹۴.۷۸ ت
Jul 19, 2024
$0.017195
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۰.۲۴ ت
Jul 17, 2024
$0.017581
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۸۲.۷۴ ت
Jul 15, 2024
$0.016808
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۳۲.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.015948
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۶۴.۱۴ ت
Jul 11, 2024
$0.016417
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۲۰.۱۸ ت
Jul 09, 2024
$0.015446
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۳۸.۰۲ ت
Jul 07, 2024
$0.015488
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۴۴.۳۰ ت
Jul 05, 2024
$0.015257
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۳.۸۳ ت
Jul 03, 2024
$0.017254
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۵.۸۳ ت
Jul 01, 2024
$0.017517
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۱.۰۲ ت
Jun 29, 2024
$0.016830
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۲.۱۵ ت
Jun 27, 2024
$0.016614
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۲.۶۹ ت
Jun 25, 2024
$0.017345
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۸.۸۷ ت
Jun 23, 2024
$0.017031
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۸.۹۸ ت
Jun 21, 2024
$0.017817
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۷۳.۲۱ ت
Jun 19, 2024
$0.016433
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۲۵.۱۷ ت
Jun 17, 2024
$0.019172
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۰۷.۴۸ ت
Jun 15, 2024
$0.018714
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۸.۵۳ ت
Jun 13, 2024
$0.019983
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۶۷.۷۲ ت
Jun 11, 2024
$0.019682
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۷۰.۶۰ ت
Jun 09, 2024
$0.021502
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۷۹.۵۶ ت
Jun 07, 2024
$0.023487
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۲۴.۳۸ ت
Jun 05, 2024
$0.024401
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۲۳.۰۴ ت
Jun 03, 2024
$0.025748
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۰۹.۴۲ ت
Jun 01, 2024
$0.025631
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۴۳.۹۷ ت
May 30, 2024
$0.024665
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۴۸.۰۵ ت
May 28, 2024
$0.025084
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۸۵.۶۵ ت
May 26, 2024
$0.024212
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۸۹.۳۵ ت
May 24, 2024
$0.025582
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۴۸.۳۶ ت
May 22, 2024
$0.027145
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۷۷.۳۷ ت
May 20, 2024
$0.028240
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۴۸.۱۳ ت
May 18, 2024
$0.030031
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۷۶.۳۲ ت
May 16, 2024
$0.028534
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۴۴.۰۳ ت
May 14, 2024
$0.027756
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۰۷.۰۳ ت
May 12, 2024
$0.028067
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۰۹.۹۸ ت
May 10, 2024
$0.029576
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۸۲.۹۸ ت
May 08, 2024
$0.030610
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۵۰.۲۷ ت
May 06, 2024
$0.032066
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۲۰.۹۴ ت
May 04, 2024
$0.029511
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۹۵.۲۵ ت
May 02, 2024
$0.027438
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۴۶.۴۲ ت
Apr 30, 2024
$0.028374
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۸۵.۱۹ ت
Apr 28, 2024
$0.030642
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۶۳.۳۳ ت
Apr 26, 2024
$0.032382
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۱۸.۵۸ ت
Apr 24, 2024
$0.034190
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۵۴.۴۲ ت
Apr 22, 2024
$0.036069
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۵۹.۹۸ ت
Apr 20, 2024
$0.030967
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۶۳.۵۲ ت
Apr 18, 2024
$0.029270

افزودن تراکنش

Stride Staked STARS

stSTARS

  • stSTARS
  • IRT
  • USD