تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Stride Staked EVMOS از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۸۵.۶۰ ت
Jul 19, 2024
$0.048126
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۱۲.۵۱ ت
Jul 19, 2024
$0.048615
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۱۷.۰۱ ت
Jul 18, 2024
$0.050474
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۰۶.۶۴ ت
Jul 18, 2024
$0.050224
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۱۴.۹۰ ت
Jul 17, 2024
$0.050387
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۴۶.۲۸ ت
Jul 17, 2024
$0.050773
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۱۶.۸۷ ت
Jul 16, 2024
$0.050272
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۵۷.۸۰ ت
Jul 16, 2024
$0.052759
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۹۳.۰۸ ت
Jul 15, 2024
$0.051334
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۳۹.۸۵ ت
Jul 15, 2024
$0.050253
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۷۵.۸۴ ت
Jul 14, 2024
$0.049248
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۷۴.۰۶ ت
Jul 14, 2024
$0.049464
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۱۲.۸۶ ت
Jul 13, 2024
$0.050139
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۹۱.۴۲ ت
Jul 13, 2024
$0.044324
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۸۷.۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.042283
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۸۶.۱۲ ت
Jul 12, 2024
$0.042283
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۰۸.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.042796
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۴۷.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.043367
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۴۹.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.043138
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۴۳.۶۱ ت
Jul 10, 2024
$0.043138
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۲۵.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.042631
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۹۹.۰۱ ت
Jul 09, 2024
$0.041947
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۴۸.۳۳ ت
Jul 08, 2024
$0.042672
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۷۴.۵۳ ت
Jul 08, 2024
$0.041360
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۶۴.۱۷ ت
Jul 07, 2024
$0.044330
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۰۴.۹۴ ت
Jul 07, 2024
$0.042982
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۵۰.۷۶ ت
Jul 06, 2024
$0.042030
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۳۳.۸۱ ت
Jul 06, 2024
$0.040784
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۸۹.۲۹ ت
Jul 05, 2024
$0.035347
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۹۷.۷۵ ت
Jul 05, 2024
$0.040356
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۹۵.۲۵ ت
Jul 04, 2024
$0.042028
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۶۲.۱۰ ت
Jul 04, 2024
$0.041494
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۹۸.۴۲ ت
Jul 03, 2024
$0.042157
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۱۱.۰۶ ت
Jul 03, 2024
$0.043972
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۲۷.۶۲ ت
Jul 02, 2024
$0.044074
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۱۲.۰۴ ت
Jul 02, 2024
$0.045316
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۷۲.۵۲ ت
Jul 01, 2024
$0.046375
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۸۳.۸۳ ت
Jul 01, 2024
$0.048137
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۱۹.۳۳ ت
Jun 30, 2024
$0.046898
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۹۸.۸۸ ت
Jun 30, 2024
$0.046898
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۵۰.۸۱ ت
Jun 29, 2024
$0.048027
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۲۴.۵۹ ت
Jun 29, 2024
$0.049372
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۰۷.۹۵ ت
Jun 28, 2024
$0.050519
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۷۵.۷۰ ت
Jun 28, 2024
$0.049953
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۷۶.۴۵ ت
Jun 27, 2024
$0.049953
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۵۰.۴۰ ت
Jun 27, 2024
$0.050072
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۱۹.۵۴ ت
Jun 26, 2024
$0.049959
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۳۰.۶۹ ت
Jun 26, 2024
$0.051900
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۱۹.۳۳ ت
Jun 25, 2024
$0.047911
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۶۶.۱۷ ت
Jun 25, 2024
$0.040254