تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Stooges از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۶۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000633
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۷۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000635
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۳۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000663
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۵۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000665
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۴۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000645
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۸۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000652
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۱۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000639
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۲۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000644
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۲۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000659
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۷۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000649
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۹۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000633
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۴۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000626
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۳۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000603
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۷۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000574
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۱۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000567
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۷۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000564
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۵۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000559
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۳۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000556
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۳۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000557
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000553
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۲۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000550
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000548
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۸۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000540
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۳۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000549
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۵۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000554
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۰۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000564
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000585
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۹۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000576
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۹۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000577
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000582
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۶۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000603
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۵۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000606
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۸۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000591
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۰۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000592
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۰۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000591
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۱۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000588
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۵۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000579
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۲۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000573
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۳۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000592
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۴۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000556
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۰۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000552
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۸۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000583
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۵۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000591
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۵۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000589
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۵۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000585
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۳۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000582
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۶۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000571
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۴۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000542
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۲۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000540
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۵۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000546