تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SpaceGrime از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 25, 2024
$0.0000000000006
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 22, 2024
$0.0000000000006
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 19, 2024
$0.0000000000006
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 16, 2024
$0.0000000000006
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000000006
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000000005
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000000007
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 01, 2024
$0.0000000000006
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 28, 2024
$0.0000000000006
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.0000000000006
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 22, 2024
$0.0000000000006
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 19, 2024
$0.0000000000009
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000000000001
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000000000001
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jun 10, 2024
$0.000000000001
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jun 07, 2024
$0.000000000001
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jun 04, 2024
$0.000000000001
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000000000001
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
May 29, 2024
$0.000000000001
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
May 26, 2024
$0.000000000001
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
May 23, 2024
$0.0000000000009
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
May 20, 2024
$0.0000000000009
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
May 17, 2024
$0.000000000001
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
May 14, 2024
$0.000000000001
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
May 11, 2024
$0.000000000001
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
May 08, 2024
$0.000000000001
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
May 05, 2024
$0.000000000001
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
May 02, 2024
$0.000000000001
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Apr 29, 2024
$0.000000000001
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000000000001
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Apr 23, 2024
$0.000000000001
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Apr 20, 2024
$0.000000000001
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Apr 17, 2024
$0.000000000001
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Apr 14, 2024
$0.000000000001
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Apr 11, 2024
$0.000000000001
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Apr 08, 2024
$0.000000000001
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Apr 05, 2024
$0.000000000001
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Apr 02, 2024
$0.000000000001
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Mar 30, 2024
$0.000000000001
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Mar 27, 2024
$0.000000000001
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Mar 24, 2024
$0.000000000001
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Mar 21, 2024
$0.000000000001
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Mar 18, 2024
$0.000000000001
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Mar 15, 2024
$0.000000000001
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Mar 12, 2024
$0.000000000001
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 09, 2024
$0.000000000001
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Mar 06, 2024
$0.0000000000008
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Mar 03, 2024
$0.0000000000009
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Feb 29, 2024
$0.0000000000009

افزودن تراکنش

SpaceGrime

GRIMEX

  • GRIMEX
  • IRT
  • USD