تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SPACE-iZ از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۹.۴۰ ت
Jul 23, 2024
$0.000506
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۶۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000546
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۹۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000631
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۷۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000659
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000729
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۹۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000501
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۶۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000778
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۴۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000611
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۶۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000549
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۳.۲۴ ت
Jun 17, 2024
$0.000566
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۶.۲۵ ت
Jun 13, 2024
$0.000614
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۴.۸۷ ت
Jun 09, 2024
$0.000590
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۲۷ ت
Jun 05, 2024
$0.000655
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۳.۹۴ ت
Jun 01, 2024
$0.000576
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۸۸ ت
May 28, 2024
$0.000673
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۵۷ ت
May 24, 2024
$0.000679
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱.۵۷ ت
May 20, 2024
$0.000699
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷.۶۵ ت
May 16, 2024
$0.000811
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸.۳۵ ت
May 12, 2024
$0.000959
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶.۹۳ ت
May 08, 2024
$0.000762
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹.۵۲ ت
May 04, 2024
$0.000802
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷.۷۳ ت
Apr 30, 2024
$0.000938
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴.۷۰ ت
Apr 26, 2024
$0.001015
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰.۷۵ ت
Apr 22, 2024
$0.001083
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۲.۴۵ ت
Apr 18, 2024
$0.000931
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۲۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000937
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۰.۳۴ ت
Apr 10, 2024
$0.001699
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۸۸.۴۴ ت
Apr 06, 2024
$0.001363
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۰.۱۰ ت
Apr 02, 2024
$0.001587
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۴.۹۱ ت
Mar 29, 2024
$0.002021
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۱.۹۱ ت
Mar 25, 2024
$0.002136
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۷.۳۹ ت
Mar 21, 2024
$0.002241
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۰.۶۶ ت
Mar 17, 2024
$0.002185
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۵.۱۳ ت
Mar 13, 2024
$0.002766
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۴.۷۷ ت
Mar 09, 2024
$0.002589
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۵.۹۹ ت
Mar 05, 2024
$0.002751
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۷.۴۰ ت
Mar 01, 2024
$0.003503
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۳.۲۰ ت
Feb 26, 2024
$0.003369
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۵.۱۹ ت
Feb 22, 2024
$0.003075
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۶.۴۲ ت
Feb 18, 2024
$0.002793
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۵.۴۳ ت
Feb 14, 2024
$0.002818
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۵.۲۸ ت
Feb 10, 2024
$0.002830
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۲.۳۱ ت
Feb 06, 2024
$0.003294
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۹.۷۹ ت
Feb 02, 2024
$0.003086
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۱۰.۸۵ ت
Jan 29, 2024
$0.003705
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۴.۹۲ ت
Jan 25, 2024
$0.002430
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۱۴.۵۳ ت
Jan 21, 2024
$0.002128
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۷۰.۳۷ ت
Jan 17, 2024
$0.003190
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸۸.۰۴ ت
Jan 13, 2024
$0.001678
۱۹ دی ۱۴۰۲
۹۲.۰۱ ت
Jan 09, 2024
$0.001788

افزودن تراکنش

SPACE-iZ

SPIZ

  • SPIZ
  • IRT
  • USD