تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Sovi Finance از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۲۶.۵۵ ت
Jul 19, 2024
$0.206154
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۷۸۲.۴۸ ت
Jul 15, 2024
$0.218503
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۲۰۳.۴۲ ت
Jul 11, 2024
$0.207716
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۱۴.۸۶ ت
Jul 07, 2024
$0.213097
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۵۴.۵۲ ت
Jul 03, 2024
$0.210116
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۷۸.۹۹ ت
Jun 29, 2024
$0.206968
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۶۴.۱۱ ت
Jun 25, 2024
$0.206710
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۹۱.۴۸ ت
Jun 21, 2024
$0.208484
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۴۸۸.۴۴ ت
Jun 17, 2024
$0.212799
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۸۲.۴۸ ت
Jun 13, 2024
$0.215048
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۲۱۷.۱۷ ت
Jun 09, 2024
$0.223673
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۱۹۸.۵۰ ت
Jun 05, 2024
$0.208973
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۲۳۰.۶۸ ت
Jun 01, 2024
$0.207690
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۴۸.۲۵ ت
May 28, 2024
$0.219108
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۶۸.۵۶ ت
May 24, 2024
$0.217607
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۱۳۱.۰۷ ت
May 20, 2024
$0.221076
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۹۸۵.۶۰ ت
May 16, 2024
$0.221040
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۲۱۴.۸۴ ت
May 12, 2024
$0.217285
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۲۶۶.۱۸ ت
May 08, 2024
$0.215662
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۵۸۹.۶۵ ت
May 04, 2024
$0.220243
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۷۵۰.۰۲ ت
Apr 30, 2024
$0.223399
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۵۵۶.۶۴ ت
Apr 26, 2024
$0.228457
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۹۱۶.۱۶ ت
Apr 22, 2024
$0.228514
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۸۴۰.۶۷ ت
Apr 18, 2024
$0.221233
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۱۵۲.۵۶ ت
Apr 14, 2024
$0.217884
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۰۶۱.۰۹ ت
Apr 10, 2024
$0.216539
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۱۳۲.۱۸ ت
Apr 06, 2024
$0.248613
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۶۴۵.۶۴ ت
Apr 02, 2024
$0.248115
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۸۵۳.۹۰ ت
Mar 29, 2024
$0.256541
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۲۶۷.۴۷ ت
Mar 25, 2024
$0.263513
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۷۵۳.۲۷ ت
Mar 21, 2024
$0.256982
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۳۹۷.۲۵ ت
Mar 17, 2024
$0.257561
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۳۷۶.۰۸ ت
Mar 13, 2024
$0.240821
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۴۳۹.۵۸ ت
Mar 09, 2024
$0.208132
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۲۹۵.۳۲ ت
Mar 05, 2024
$0.203836
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۰۵۹.۸۸ ت
Mar 01, 2024
$0.186822
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۱۶۶.۰۲ ت
Feb 26, 2024
$0.177270
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۰۴۱.۹۱ ت
Feb 22, 2024
$0.193813
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۹,۸۸۱.۳۰ ت
Feb 18, 2024
$0.176458
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۹,۲۵۸.۹۷ ت
Feb 14, 2024
$0.167873
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۶,۷۴۱.۲۳ ت
Feb 10, 2024
$0.122870
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۶,۹۴۵.۱۴ ت
Feb 06, 2024
$0.125498
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷,۲۰۰.۶۱ ت
Feb 02, 2024
$0.123622
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۷,۰۵۷.۹۳ ت
Jan 29, 2024
$0.124029
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۷,۰۴۱.۸۶ ت
Jan 25, 2024
$0.126828
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶,۷۹۶.۸۱ ت
Jan 21, 2024
$0.126312
۲۷ دی ۱۴۰۲
۸,۶۶۹.۳۷ ت
Jan 17, 2024
$0.162347
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸,۱۹۸.۵۳ ت
Jan 13, 2024
$0.156257
۱۹ دی ۱۴۰۲
۸,۶۱۹.۸۳ ت
Jan 09, 2024
$0.167542
۱۵ دی ۱۴۰۲
۸,۶۶۷.۰۰ ت
Jan 05, 2024
$0.168087