تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت sonic از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۴۵ ت
Jul 20, 2024
$0.002027
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۷.۸۲ ت
Jul 20, 2024
$0.001879
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹.۶۷ ت
Jul 20, 2024
$0.001918
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸.۷۷ ت
Jul 20, 2024
$0.001902
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱.۶۶ ت
Jul 19, 2024
$0.001940
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴.۲۱ ت
Jul 19, 2024
$0.001800
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱.۱۳ ت
Jul 19, 2024
$0.001748
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۵۰ ت
Jul 19, 2024
$0.001720
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹۵.۷۳ ت
Jul 18, 2024
$0.001656
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴.۰۰ ت
Jul 18, 2024
$0.001799
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۸۲ ت
Jul 18, 2024
$0.001775
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۰.۸۳ ت
Jul 18, 2024
$0.001742
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۰۴ ت
Jul 17, 2024
$0.001814
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۲۶ ت
Jul 17, 2024
$0.001819
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸.۳۶ ت
Jul 17, 2024
$0.001870
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱.۹۸ ت
Jul 17, 2024
$0.001929
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲۱.۱۳ ت
Jul 16, 2024
$0.002088
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۵۴ ت
Jul 16, 2024
$0.001819
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۶۴ ت
Jul 16, 2024
$0.001776
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶.۶۴ ت
Jul 16, 2024
$0.001840
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۰۴ ت
Jul 15, 2024
$0.001755
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۴۰ ت
Jul 15, 2024
$0.001584
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۶۹ ت
Jul 15, 2024
$0.001557
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۰۸ ت
Jul 15, 2024
$0.001471
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۹۰ ت
Jul 14, 2024
$0.001497
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.001490
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۱۱ ت
Jul 14, 2024
$0.001364
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۴۸ ت
Jul 14, 2024
$0.001540
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۱۳ ت
Jul 13, 2024
$0.001360
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۵۴ ت
Jul 13, 2024
$0.001179
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۱۲ ت
Jul 13, 2024
$0.001186
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۱۴ ت
Jul 13, 2024
$0.001182
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۹۹ ت
Jul 12, 2024
$0.001196
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۲۲ ت
Jul 12, 2024
$0.001159
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۷۶ ت
Jul 12, 2024
$0.001101
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۴۳ ت
Jul 12, 2024
$0.001095
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۱۵ ت
Jul 11, 2024
$0.001077
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۴۷ ت
Jul 11, 2024
$0.001116
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.001094
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۵۷ ت
Jul 11, 2024
$0.001099
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۲۷ ت
Jul 10, 2024
$0.001093
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۰۵ ت
Jul 10, 2024
$0.001134
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.001148
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۷۶ ت
Jul 10, 2024
$0.001132
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۱۵ ت
Jul 09, 2024
$0.001134
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۹۳ ت
Jul 09, 2024
$0.001129
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۵۳ ت
Jul 09, 2024
$0.001096
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۲۳ ت
Jul 09, 2024
$0.001078
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۵۸ ت
Jul 08, 2024
$0.001100
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۴۷ ت
Jul 08, 2024
$0.001062