تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SolPets از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000317
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000315
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۵۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000315
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000316
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000317
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000318
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000318
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000317
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000318
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۹۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000317
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۹۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000316
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۹۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000317
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۲۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000321
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۰۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000330
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۶۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000323
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000312
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۵۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000284
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۴۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000314
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000301
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۴۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000315
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۲۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000361
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۸۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000370
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۴۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000378
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۲۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000391
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۹۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000370
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000277
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۷۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000301
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000301
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000274
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000303
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000305
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۶۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000270
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۳۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000282
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000283
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۲۳ ت
Jun 26, 2024
$0.000268
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۶۵ ت
Jun 26, 2024
$0.000276
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۹۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000277
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۳۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000218
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۳۷ ت
Jun 24, 2024
$0.000218
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۹ ت
Jun 24, 2024
$0.000236
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۵۴ ت
Jun 23, 2024
$0.000277
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۷۷ ت
Jun 23, 2024
$0.000283
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۰۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000405
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000193
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000193
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000193
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۰۷ ت
Jun 20, 2024
$0.000187
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۸۷ ت
Jun 20, 2024
$0.000184
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۱۷ ت
Jun 19, 2024
$0.000188
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۲۱ ت
Jun 19, 2024
$0.000189