تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Solpaka از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۲.۱۶ ت
Jul 23, 2024
$0.000209
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۹.۵۰ ت
Jul 22, 2024
$0.000163
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۸.۷۴ ت
Jul 22, 2024
$0.000152
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۴ ت
Jul 21, 2024
$0.000145
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۲ ت
Jul 21, 2024
$0.000129
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۵ ت
Jul 20, 2024
$0.000129
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000131
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000126
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000125
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000125
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000126
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000127
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000126
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000122
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000126
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000098
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000098
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000108
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000107
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000107
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000107
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000105
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000111
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000110
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000110
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000121
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000118
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000110
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000092
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000070
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000068
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000067
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000073
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000072
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000067
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000064
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000069
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000074
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000078
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000080
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000087
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000085
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۸ ت
Jul 02, 2024
$0.000088
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000088
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000086
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000084
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۱۹ ت
Jun 30, 2024
$0.000084
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000081
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000081
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000088

افزودن تراکنش

Solpaka

SOLPAKA

  • SOLPAKA
  • IRT
  • USD