تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SOLNAV AI از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۵۳ ت
Jul 21, 2024
$0.000480
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۲۳ ت
Jul 20, 2024
$0.000404
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۰۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000403
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۹۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000430
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۱۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000399
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۶۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000565
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000313
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۵۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000355
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۵۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000354
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۱۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000347
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۲۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000384
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۲۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000330
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۹۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000375
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۶۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000371
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۶۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000355
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۵۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000370
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۵۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000369
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۸۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000371
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۶۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000351
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۶۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000351
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۷۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000387
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۸۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000387
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۱۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000375
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۹۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000353
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۹۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000367
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۹۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000367
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۲۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000354
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۰۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000367
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۵۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000339
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۴۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000321
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۳۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000408
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۲۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000327
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۶۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000334
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۷۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000335
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۸۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000386
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000342
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۰۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000324
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۰۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000356
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۶۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000397
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۴۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000426
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۱۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000406
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۱۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000403
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۹۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000403
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۸۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000405
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۴۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000415
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۹۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000421
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۲۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000410
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۹۵ ت
Jun 27, 2024
$0.000405
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۵۲ ت
Jun 27, 2024
$0.000402
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۳۳ ت
Jun 26, 2024
$0.000402