تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Solar Energy از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000029
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000026
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000027
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000026
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000024
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000029
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000029
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000029
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000028
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۱ ت
Jun 22, 2024
$0.000032
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۷ ت
Jun 19, 2024
$0.000031
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۴ ت
Jun 16, 2024
$0.000033
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۵ ت
Jun 13, 2024
$0.000033
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲.۱۹ ت
Jun 10, 2024
$0.000037
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲.۲۳ ت
Jun 07, 2024
$0.000038
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۲ ت
Jun 04, 2024
$0.000032
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000032
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۰ ت
May 29, 2024
$0.000032
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۷ ت
May 26, 2024
$0.000032
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۴ ت
May 23, 2024
$0.000033
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۸۷ ت
May 20, 2024
$0.000031
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۸۵ ت
May 17, 2024
$0.000031
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۲ ت
May 14, 2024
$0.000032
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۶ ت
May 11, 2024
$0.000031
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۶ ت
May 08, 2024
$0.000031
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۸ ت
May 05, 2024
$0.000032
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۹ ت
May 02, 2024
$0.000032
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۳ ت
Apr 29, 2024
$0.000033
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۱۹ ت
Apr 26, 2024
$0.000034
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۱۸ ت
Apr 23, 2024
$0.000033
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Apr 20, 2024
$0.000031
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲.۰۱ ت
Apr 17, 2024
$0.000030
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲.۴۳ ت
Apr 14, 2024
$0.000035
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲.۲۰ ت
Apr 11, 2024
$0.000033
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲.۱۳ ت
Apr 08, 2024
$0.000033
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
Apr 05, 2024
$0.000032
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲.۱۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000033
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲.۲۳ ت
Mar 30, 2024
$0.000036
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲.۰۷ ت
Mar 27, 2024
$0.000033
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲.۰۰ ت
Mar 24, 2024
$0.000032
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱.۸۷ ت
Mar 21, 2024
$0.000030
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲.۰۹ ت
Mar 18, 2024
$0.000034
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲.۲۴ ت
Mar 15, 2024
$0.000037
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱.۸۸ ت
Mar 12, 2024
$0.000031
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱.۷۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000030
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱.۷۳ ت
Mar 06, 2024
$0.000028
۲۴ اسفند ۱۴۰۱
۱.۳۸ ت
Mar 15, 2023
$0.000030
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
۱.۳۰ ت
Mar 12, 2023
$0.000030
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
۱.۴۶ ت
Mar 09, 2023
$0.000030
۱۵ اسفند ۱۴۰۱
۱.۵۴ ت
Mar 06, 2023
$0.000031